วิสัยทัศน์ :  สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เป็นองค์การผู้นำภาคเอกชนในการส่งเสริมและพัฒนางานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ด้อยโอกาสและผู้ตกทุกข์ได้ยาก    

    Email      ไทย | English

 
 
 
 
 
   
ข่าวกิจกรรมสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ    

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 นางสมถวิล
บุณโยปัษฎัมภ์ รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์ฯ รับมอบเงินรายได้จากการจัดงานแสดงสินค้า “รวมน้ำใจ ห่วงใยสังคม” ครั้งที่ 9 ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ จำนวน 200,000.- บาท จาก นางอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสูงสุดกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
เพื่อสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน
 
 
 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
 
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดงานวันน้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประจำปี 2559 และการจัดกิจกรรมในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
การดำเนินกิจกรรมของประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค 12 ภาค ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2559
 
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ โดยนางสมถวิล บุณโยปัษฎัมภ์ รองประธานสภา คนที่ 2 และประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงอาหารพระราชทาน และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เป็นประธานการจัดเลี้ยงอาหารพระราชทาน และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ต้องขังหญิง ในทัณฑสถานหญิงธนบุรี ในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559
 
 
 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จทอดพระเนตรการแสดงหุ่นละครเล็กเรื่อง “ครุฑานุภาพ” Hologram Light & Sound จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับ นาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) และบริษัท เอ็นชานแนล ไทยแลนด์ จำกัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 18.00 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย รายได้จากการจัดงานส่วนหนึ่งทูลเกล้าฯ ถวาย และช่วยเหลือผู้ยากไร้ทั่วประเทศ
 
 
 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2559 พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ รับมอบเงินจำนวน 506,000.- บาท จากสมาคมมิตรภาพไทย – ฮิโรชิมา โดย สาธุคุณ อะคิซึมิ ซูซูกิ นายกสมาคมมิตรภาพไทย – ฮิโรชิมา และนางชนินทร ทาดะ อุปนายก สมาคมฯ เพื่อเป็นทุนการศึกษา ปี 2560 แก่นักเรียนหญิงยากจน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมรับมอบเงินส่วนตัว จากนายกสมาคม ฯ จำนวน 100,000.- บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ โดย นางพัชนี เธียรธวัช เหรัญญิก เป็นประธานการจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่นักเรียน ณ สถาบันราชานุกูล เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559
 
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ โดย นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา
รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานการจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่นักเรียน ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 โดย สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ได้มอบเงินจำนวน  50,000.- บาท สนับสนุนในการจัดเลี้ยงอาหารพระราชทาน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559
 
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด จัดพิธีมอบทุนการศึกษาและค่าย “เปิดโลก พันธุ์กล้า ท้าเรียนรู้”ระหว่างวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2559 ณ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
 
 
คณะผู้แทน Eden Social Welfare Foundation ประเทศไต้หวัน เยี่ยมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และเยี่ยมคารวะพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคม
สงเคราะห์ฯ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559
 
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดอบรม โครงการเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด แก่เด็กและเยาวชนที่กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จำนวน 85  คน ระหว่างวันที่ 11 - 15 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์กลางการปฏิบัติธรรมพุทธสถานตุลาการ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครปฐม
 
 
 
พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์  เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ รับมอบเงินสนับสนุนผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559  จำนวน  669,700.- บาท จาก นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ณ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25  กรกฎาคม 2559
 
 
 
พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์  เสาวภาพ  ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินสนับสนุนผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 จำนวน  466,750.- บาท จาก นายสุภัทร์ ไพรสานฑ์กุล ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
 
 
 
นายธรรมรักษ์ สวัสดิ์นะที ผู้อำนวยการบริหาร สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นผู้แทนรับมอบเงินสนับสนุนผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 จำนวน 40,000.- บาท จาก นายสีหศักดิ์ ไชยทา ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท เลกาซี่ คอร์ป จำกัด เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
 
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดพิธีมอบทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน ปี 2559 แก่เด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
 
 
 
นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภา และคณะ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559
 
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จัดแถลงข่าว “การจัดงานวันแม่แห่งชาติ ปี 2559” วันที่ 6 ก.ค. 59 เวลา 14.00 น. ณ  ห้องประชุมชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานการแถลงข่าว
 
 
 
มหกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติดโลก วันศุกร์ที่ 24 - วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การค้า เจเจ มอลล์ ชั้น 1 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 
 
 
พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภา และคณะ เป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรศาสนทายาท ครั้งที่ 35 จำนวน 39 รูป ในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559 ณ วัดเสนหา จังหวัดนครปฐม และถวายปัจจัยเป็นเจ้าภาพ จำนวน 200,000.-บาท
 
 
 
พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์  เสาวภาพ รับมอบผลิตภัณฑ์ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด จำนวน 60 หีบ มูลค่า 25,675.- บาท เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 เพื่อสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเคลื่อนที่ฯ
 
 
 
นางเพ็ญพักตร์  ศรีทอง  รองเลขาธิการ  และประธานคณะกรรมการฝ่ายผลิตและจำหน่ายดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559   ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่  21  มิถุนายน  2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช  สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ
 
 
 
บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด มอบผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป จำนวน 29 กล่อง มูลค่า 65,000.- บาท เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเคลื่อนที่ฯ เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559
 
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1) จังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสตรี สภาสังคมสงเคราะห์ฯ โดยมี นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง เป็นประธาน จัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ “สกรีนเสื้อ/สานตะกร้าพลาสติก/เดคูพาจ” ณ ห้องประชุมนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิรญา บัวศรี และ นางสมถวิล บุณโยปัษฎัมภ์ เป็นผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรศาสนทายาท ครั้งที่ 35 จำนวน 15 รูป เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559 ณ วัดสิริกาญจนาราม จังหวัดกาญจนบุรี
 
 
 
การแถลงข่าวกิจกรรม Gen Z Strong Together  
ไม่สูบบุหรี่ ณ ลานกิจกรรมทางเชื่อมบีทีเอส ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559
 
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ  จัดการประชุมองค์การสมาชิก  ภาค 5  ภาค 6  และภาค 7  ในวันศุกร์ที่  10  มิถุนายน  2559  ณ  โรงแรมลายทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสมาคมและชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้จัดประชุมสมาคม/ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด ภาค 5 ภาค 6 และภาค 7 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมลายทอง  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
การจัดงานสถาปนาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559  ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
ขอเชิญชวนซื้อบัตรอวยพร อเนกประสงค์ เพื่อใช้ใน โอกาสต่าง ๆ เช่น วันเกิด วันแห่งความรัก วันขึ้นปีใหม่ และในการร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสต่าง ๆ
รายได้สมทบ กองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน
เพื่อให้การช่วยเหลือ ผู้ทุกข์ยาก เดือดร้อน
ทั้งในส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค
ติดต่อซื้อได้ที่สำนัก ร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
โทร. 0-2354–7520 และ 0–2354–7533 – 37 ต่อ 604–607
ขนาด 6 x 8 ซม.
ราคาชุดละ 20.- บาท
(จำนวน 4 ภาพ)
ขนาด 12.5 x 17.5 ซม.
ราคาภาพละ 20.- บาท
(มี 2 แบบ)
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านคนพิการทั่วประเทศ เสนอชื่อคนพิการที่มีความรู้ความสามารถเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลพิการตัวอย่าง เพื่อประกาศเกียรติคุณในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2559 สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2241-2841 , 0-2241-5125
E-mail:infogit@ncswt.or.th

- DOWNLOAD หลักเกณฑ์
- DOWNLOAD แบบกรอกประวัติ
 
ผลการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ เรียงความ บทกลอน เรื่องสั้นเทิดพระคุณของแม่ เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
 
ผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 สภาสังคมสงเคราห์แห่งประเทศไทยฯ
 
ผลการคัดเลือก ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ
 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2559 สอบถามรายละเอียดโทร 02-354-7563 ต่อ 215
- DOWNLOAD หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กดีเด่น
- DOWNLOAD แบบเสนอประวัติและผลงานของเด็กดีเด่น
- DOWNLOAD แบบเสนอข้อคิดเห็นของเด็ก เรื่อง “เด็กดีเด่นในทัศนะของข้าพเจ้า”
- DOWNLOAD สรุปข้อมูลประวัติเด็ก
 
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง
 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ มีความประสงค์
จะประกวดราคาผ้าม่านจับจีบพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ
ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุและครุภัณฑ์
โทร. 0-2354-7533-37 ต่อ 910 ในวันและเวลาราชการ
ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม - 7 กันยายน 2559 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ncswt.or.th