วิสัยทัศน์ :  สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เป็นองค์การผู้นำภาคเอกชนในการส่งเสริมและพัฒนางานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ด้อยโอกาสและผู้ตกทุกข์ได้ยาก    

    Email      ไทย | English

 
 
 
 
   
ข่าวกิจกรรมสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญเลือกซื้อดอกมะลิและผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.) ตั้งแต่บัดนี้ สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2354-7533 - 37 ต่อ 604 - 607 และ 909 โทรสาร 0-2354-7549 - 50 หรือ Email:unitedway@ncswt.or.th
- DOWNLOAD โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ
- DOWNLOAD ใบสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ
 
ผลการออกรางวัลสลากกาชาด-บัตรนำโชค ร้านสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ งานกาชาด ประจำปี 2559
 
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดพิธีมอบทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน ปี 2559 แก่เด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
 
 
 
นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภา และคณะ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559
 
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จัดแถลงข่าว “การจัดงานวันแม่แห่งชาติ ปี 2559” วันที่ 6 ก.ค. 59 เวลา 14.00 น. ณ  ห้องประชุมชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานการแถลงข่าว
 
 
การดำเนินกิจกรรมของประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2559
 
 
 
มหกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติดโลก วันศุกร์ที่ 24 - วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การค้า เจเจ มอลล์ ชั้น 1 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 
 
 
พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภา และคณะ เป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรศาสนทายาท ครั้งที่ 35 จำนวน 39 รูป ในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559 ณ วัดเสนหา จังหวัดนครปฐม และถวายปัจจัยเป็นเจ้าภาพ จำนวน 200,000.-บาท
 
 
 
พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์  เสาวภาพ รับมอบผลิตภัณฑ์ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด จำนวน 60 หีบ มูลค่า 25,675.- บาท เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 เพื่อสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเคลื่อนที่ฯ
 
 
 
คุณเพ็ญพักตร์  ศรีทอง  รองเลขาธิการ  และประธานคณะกรรมการฝ่ายผลิตและจำหน่ายดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559   ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่  21  มิถุนายน  2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช  สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ
 
 
 
บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด มอบผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป จำนวน 29 กล่อง มูลค่า 65,000.- บาท เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเคลื่อนที่ฯ เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559
 
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1) จังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสตรี สภาสังคมสงเคราะห์ฯ โดยมี นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง เป็นประธาน จัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ “สกรีนเสื้อ/สานตะกร้าพลาสติก/เดคูพาจ” ณ ห้องประชุมนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิรญา บัวศรี และ นางสมถวิล บุณโยปัษฎัมภ์ เป็นผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรศาสนทายาท ครั้งที่ 35 จำนวน 15 รูป เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559 ณ วัดสิริกาญจนาราม จังหวัดกาญจนบุรี
 
 
 
การแถลงข่าวกิจกรรม Gen Z Strong Together  
ไม่สูบบุหรี่ ณ ลานกิจกรรมทางเชื่อมบีทีเอส ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559
 
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ  จัดการประชุมองค์การสมาชิก  ภาค 5  ภาค 6  และภาค 7  ในวันศุกร์ที่  10  มิถุนายน  2559  ณ  โรงแรมลายทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสมาคมและชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้จัดประชุมสมาคม/ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด ภาค 5 ภาค 6 และภาค 7 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมลายทอง  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
การจัดงานสถาปนาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559  ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิรญา บัวศรี รองประธานสภา และคณะ เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารี ป.ธ.9) อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
 
 
 
คุณสมถวิล บุณโยปัษฎัมภ์ รองประธานสภา ไปร่วมพิธีทำบุญตักบาตร งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
 
 
 
พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์  เสาวภาพ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลบัตรนำโชค ร้านสภาสังคมสงเคราะห์ฯ งานกาชาด ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
ขอเชิญชวนซื้อบัตรอวยพรอเนกประสงค์เพื่อใช้ในโอกาสต่าง ๆ เช่น วันเกิด วันแห่งความรัก วันขึ้นปีใหม่และในการร่วมแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ รายได้สมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากเดือดร้อนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในราคาชุดละ 20.- บาท ติดต่อซื้อบัตรอวยพรได้ที่สำนักร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร. 0-2354-7520 และ
0-2354-7533 - 37 ต่อ 604 - 607
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านคนพิการทั่วประเทศ เสนอชื่อคนพิการที่มีความรู้ความสามารถเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลพิการตัวอย่าง เพื่อประกาศเกียรติคุณในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2559 สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2241-2841 , 0-2241-5125
E-mail:infogit@ncswt.or.th

- DOWNLOAD หลักเกณฑ์
- DOWNLOAD แบบกรอกประวัติ
 
ผลการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ เรียงความ บทกลอน เรื่องสั้นเทิดพระคุณของแม่ เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
 
ผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 สภาสังคมสงเคราห์แห่งประเทศไทยฯ
 
ผลการคัดเลือก ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ
 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2559 สอบถามรายละเอียดโทร 02-354-7563 ต่อ 215
- DOWNLOAD หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กดีเด่น
- DOWNLOAD แบบเสนอประวัติและผลงานของเด็กดีเด่น
- DOWNLOAD แบบเสนอข้อคิดเห็นของเด็ก เรื่อง “เด็กดีเด่นในทัศนะของข้าพเจ้า”
- DOWNLOAD สรุปข้อมูลประวัติเด็ก
 
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง
 
----------------