Email      ไทย | English

 


   
ข่าวกิจกรรมสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ    

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ขอเชิญร่วมการแข่งขันแรลลี่การกุศล NCSWT‘S Family Rally 2019 ชิงถ้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุเพื่อหารายได้สมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนนำไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนและมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ที่ด้อยโอกาสทางด้านการศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในวันเสาร์ที่  16 - วันอาทิตย์ที่  17  กุมภาพันธ์  2562  เส้นทางกรุงเทพฯ - เขาใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  สนใจสมัครแข่งขันได้ที่สำนักร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน  สภาสังคมสงเคราะห์ฯ  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่  15 กุมภาพันธ์  2562

ดาวโหลดเอกสารการสมัคร

 

 

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ สมัยปี พ.ศ. 2560 - 2563
 
ภาพกิจกรรมของพุทธสมาคมนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562
 
กิจกรรมคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมและประสานงานองค์กรสมาชิก การดำเนินงานระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
 
 
พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ รับมอบเงินทุนการศึกษา จำนวน 345,000.- บาท จากสมาคมมิตรภาพไทย - ฮิโรชิมา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประธานสภา ชั้น 4 ตึกนวมหาราช
 
 
คณะกรรมการสงเคราะห์ครอบครัวและผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน โดยมี คุณขนิษฐา เทวินทรภักติ เป็นประธาน ได้จัดกิจกรรม การศึกษาดูงานและเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการให้บริการ” เพื่อเพิ่มและพัฒนาศักยภาพการให้บริการของนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยาและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ จำนวน 15 คน ในวันจันทร์ที่ 17 และ วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561
 
 
พิธีรับมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน จำนวนเงิน 35,000.- บาท จากมูลนิธิศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ชั้น 2 ตึกสำนักสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน
 
 
กิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ร่วมกับ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 500 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
 
 
ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้อนุมัติให้นายชินชัย ชี้เจริญ กรรมการอำนวยการ / รองประธานคณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และประธานสภาสังคมสงเคราะห์ระหว่างประเทศ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (ICSW-SEAP) พร้อมด้วยคณะ เป็นผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เข้าร่วมการประชุมร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศสมาชิกอาเซียน ด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 13 (The 13th ASEAN GO-NGO Forum on Social Welfare and Development) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
 
 
คณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดการประชุมองค์กรสมาชิกของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ที่ทำงานด้านคนพิการ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 307 ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้สมทบ “กองทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” โดยมี พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ Blu - O Rhythm & Bowl ชั้น 5 สยามพารากอน
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติฯ และพุทธศาสนิกชนจากกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ โดยมี พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติฯ เป็นประธานพิธี และเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินสามัคคีแด่พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาครบไตรมาส ณ วัดเวฬุวัน ตําบลโรงช้าง อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 และได้ถวายปัจจัย จำนวน 1,001,800.-บาท
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติฯ และพุทธศาสนิกชนจากกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติฯ เป็นประธานพิธีและเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินสามัคคี แด่พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาครบไตรมาส ณ วัดคุณพุ่ม ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 และได้ถวายปัจจัยจำนวน 1,641,934.25 บาท
 
กิจกรรมคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมและประสานงานองค์กรสมาชิก การดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม 2561
 
 
ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ ราชบัณฑิต นายกราชบัณฑิตยสภา กรรมการอำนวยการและประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธาน ในการจัดประชุมระดมสมองทางวิชาการ เพื่อให้ได้มาตรการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านสถาบันครอบครัว เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 307 ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จัดรายการทางวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ โดยจัดทางรายการวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต FM 104 MHz หรือ AM 1332 KHz ทุกวันเสาร์ เวลา 18.30 น.
 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเรียนเชิญบริจาคเงินผ่านเคาน์เตอร์แคชเชียร์ที่ Big C ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม2561 เป็นต้นไป จำนวนเงินบริจาคตั้งแต่ 20.- บาท ไม่เกิน 50,000.- บาท แจ้งขอใบเสร็จรับเงินเมื่อบริจาค 100.- บาทขึ้นไปได้ที่ โทร.02-3547533 - 37 ต่อ 608 หรือทางอีเมลล์ finance@ncswt.or.th ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
 
ขอเชิญชวนซื้อบัตรอวยพร อเนกประสงค์ เพื่อใช้ใน โอกาสต่าง ๆ เช่น วันเกิด วันแห่งความรัก วันขึ้นปีใหม่ และในการร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสต่าง ๆ
รายได้สมทบ กองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน
เพื่อให้การช่วยเหลือ ผู้ทุกข์ยาก เดือดร้อน
ทั้งในส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค
ติดต่อซื้อได้ที่สำนัก ร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
โทร. 0-2354–7520 และ 0–2354–7533 – 37 ต่อ 604–607
ขนาด 6 x 8 ซม.
ราคาชุดละ 20.- บาท
(จำนวน 4 ภาพ)
ขนาด 12.5 x 17.5 ซม.
ราคาภาพละ 20.- บาท
(มี 2 แบบ)
 
 
 
ผลการคัดเลือกเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562
 
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง
 
-------------