Email      ไทย | English

 


   
ข่าวกิจกรรมสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ    

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ สมัยปี พ.ศ. 2560 - 2563
 
คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัคร สภาสังคมสงเคราะห์ฯ กำหนดจัดอบรมอาสาสมัคร สภาสังคมสงเคราะห์ฯ วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
 
 
คุณจิตรำไพ พงศ์กัญจนานุกูร และคุณเกศรา บรรพต เป็นผู้แทนจาก บริษัท True Vision บริจาคข้าวสาร จำนวน 12 ถุง เพื่อสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562
 
 
นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง เลขาธิการและประธานคณะกรรมการฝ่ายผลิตและจำหน่าย ดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 เยี่ยมชมการผลิตดอกมะลิร่วง ใบและช่อดอกมะลิ ช่อละ 10.- บาท ของกลุ่มแม่บ้านผู้มีรายได้น้อยจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธีมอบเหรียญนวมหาราชและพระกริ่งหลวงแก่ผู้บริจาคเงินสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562
 
 
มูลนิธิสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธรและโรงพยาบาลตุลาการ เฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศาลยุติธรรม จัดโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ 65 รูป ทูลเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพทรงเจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร
 
กิจกรรมคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมและประสานงานองค์กรสมาชิก การดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 ประธานคณะกรรมการฝ่าย : พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ
 
 
คุณศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายศาสนาและพัฒนาจิตใจ ได้รับมอบหมายจาก พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “บำบัดจิต เบิกบานใจ ใกล้ธรรมะ” จัดโดยสมาคมส่งเสริมอาชีพและสวัสดิการคนตาบอด ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ณ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ
 
 
คณะเจ้าหน้าที่อาวุโสจากหน่วยงานราชการ กระทรวงการสังคมสงเคราะห์ ประเทศบังคลาเทศ และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพฯ รวม 8 คน ได้มาเยี่ยม สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 - 16.30 น. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เกี่ยวกับการจัดระบบสวัสดิการสังคม
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล
“NCSWT’S Family Rally 2019” เส้นทางกรุงเทพฯ -
เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อหารายได้สมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน นำไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน และมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางด้านการศึกษา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เมื่อวันเสาร์ที่ 16 - วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้จัดพิธีมอบทุนช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจนปี 2561 โดยคุณโพธิพงษ์ - คุณยุพา ล่ำซำ และมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม เป็นผู้อุปถัมภ์บริจาคเงิน จำนวน 640,000.- บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาเด็กยากจนในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีพลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
ภาพกิจกรรมของพุทธสมาคมนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562
 
กิจกรรมคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมและประสานงานองค์กรสมาชิก การดำเนินงานระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
 
 
พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ รับมอบเงินทุนการศึกษา จำนวน 345,000.- บาท จากสมาคมมิตรภาพไทย - ฮิโรชิมา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประธานสภา ชั้น 4 ตึกนวมหาราช
 
 
คณะกรรมการสงเคราะห์ครอบครัวและผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน โดยมี คุณขนิษฐา เทวินทรภักติ เป็นประธาน ได้จัดกิจกรรม การศึกษาดูงานและเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการให้บริการ” เพื่อเพิ่มและพัฒนาศักยภาพการให้บริการของนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยาและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ จำนวน 15 คน ในวันจันทร์ที่ 17 และ วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561
 
 
พิธีรับมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน จำนวนเงิน 35,000.- บาท จากมูลนิธิศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ชั้น 2 ตึกสำนักสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน
 
 
กิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ร่วมกับ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 500 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
 
 
ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้อนุมัติให้นายชินชัย ชี้เจริญ กรรมการอำนวยการ / รองประธานคณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และประธานสภาสังคมสงเคราะห์ระหว่างประเทศ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (ICSW-SEAP) พร้อมด้วยคณะ เป็นผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เข้าร่วมการประชุมร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศสมาชิกอาเซียน ด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 13 (The 13th ASEAN GO-NGO Forum on Social Welfare and Development) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
 
 
คณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดการประชุมองค์กรสมาชิกของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ที่ทำงานด้านคนพิการ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 307 ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้สมทบ “กองทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” โดยมี พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ Blu - O Rhythm & Bowl ชั้น 5 สยามพารากอน
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติฯ และพุทธศาสนิกชนจากกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ โดยมี พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติฯ เป็นประธานพิธี และเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินสามัคคีแด่พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาครบไตรมาส ณ วัดเวฬุวัน ตําบลโรงช้าง อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 และได้ถวายปัจจัย จำนวน 1,001,800.-บาท
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติฯ และพุทธศาสนิกชนจากกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติฯ เป็นประธานพิธีและเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินสามัคคี แด่พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาครบไตรมาส ณ วัดคุณพุ่ม ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 และได้ถวายปัจจัยจำนวน 1,641,934.25 บาท
 
กิจกรรมคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมและประสานงานองค์กรสมาชิก การดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม 2561
 
 
ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ ราชบัณฑิต นายกราชบัณฑิตยสภา กรรมการอำนวยการและประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธาน ในการจัดประชุมระดมสมองทางวิชาการ เพื่อให้ได้มาตรการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านสถาบันครอบครัว เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 307 ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จัดรายการทางวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ โดยจัดทางรายการวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต FM 104 MHz หรือ AM 1332 KHz ทุกวันเสาร์ เวลา 18.30 น.
 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จัดให้มีการประกวดหนังสั้นเทิดพระคุณของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ส่งผลได้ตั้งแต่บัดนี้ หมดเขตส่งภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 สอบถามรายละเอียดได้ที่ นายกฤติเดช โทร. 085-0982710 หรือดูรายละเอียดได้ทาง www.ncswt.or.th
- Download Logo สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เปิดรับสมัครบุคลากร เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดังนี้
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 30 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. สอบถามรายละเอียด โทร. 02 - 354 - 7533 - 37 ต่อ 214 หรือดูรายละเอียดได้ทาง www.ncswt.or.th
 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จัดให้มีการประกวดงานเขียน เทิดพระคุณของแม่ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเทิดพระคุณของแม่ ประจำปี 2562 ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ หมดเขตส่งภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 สอบถามรายละเอียดโทร. 0-2241-2841, 0-2241-5125, E-mail : infogit@ncswt.or.th หรือดาวโหลดรายละเอียดได้ที่ www.ncswt.or.th
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวที อย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หมดเขตส่งภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 สนใจติดต่อรับหลักเกณฑ์และแบบกรอกประวัติ ได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ หรือดาวน์โหลดรายละเอียดที่ WWW.NCSWT.OR.TH โทรศัพท์ 0 - 2354 - 7533 - 37 ต่อ 304 , 0 - 2354 - 6260
- ประกาศการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2562

- แบบกรอกประวัติ
- แบบกรอกประวัติ (ย่อ)
- ตัวอย่างการเขียนประวัติย่อ
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญเสนอชื่อแม่เข้ารับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หมดเขตส่งภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 สนใจติดต่อรับหลักเกณฑ์และแบบกรอกประวัติ ได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ หรือ www.ncswt.or.th และ โทรศัพท์ 02 354 7533 - 37 ต่อ 913, 205, 119
- หลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นประจำปี 2562
- แบบกรอกประวัติ ประจำปี 2562
 
สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเรียนเชิญบริจาคเงินผ่านเคาน์เตอร์แคชเชียร์ที่ Big C ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม2561 เป็นต้นไป จำนวนเงินบริจาคตั้งแต่ 20.- บาท ไม่เกิน 50,000.- บาท แจ้งขอใบเสร็จรับเงินเมื่อบริจาค 100.- บาทขึ้นไปได้ที่ โทร.02-3547533 - 37 ต่อ 608 หรือทางอีเมลล์ finance@ncswt.or.th ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
 
ขอเชิญชวนซื้อบัตรอวยพร อเนกประสงค์ เพื่อใช้ใน โอกาสต่าง ๆ เช่น วันเกิด วันแห่งความรัก วันขึ้นปีใหม่ และในการร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสต่าง ๆ
รายได้สมทบ กองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน
เพื่อให้การช่วยเหลือ ผู้ทุกข์ยาก เดือดร้อน
ทั้งในส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค
ติดต่อซื้อได้ที่สำนัก ร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
โทร. 0-2354–7520 และ 0–2354–7533 – 37 ต่อ 604–607
ขนาด 6 x 8 ซม.
ราคาชุดละ 20.- บาท
(จำนวน 4 ภาพ)
ขนาด 12.5 x 17.5 ซม.
ราคาภาพละ 20.- บาท
(มี 2 แบบ)
 
 
 
ผลการคัดเลือกเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562
 
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง
 
สภาสังคมสงเคราห์แห่งประเทศไทยฯ มีความประสงค์จะประกวดราคาการจัดพิมพ์หนังสือรายงานการดำเนินงาน สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยยื่นแสดงความจำนงประกวดราคา ภายในวันที่ 22 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น. ณ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูรายละเอียดได้ที่ www.ncswt.or.th หรือโทร. 0-2354-7551, 0-2354-7533 - 37 ต่อ 403 ในวันเวลาราชการ