องค์กรสมาชิก

รายชื่อ องค์กรสมาชิกภาค 9

ประธานกรรมการ ประสานงานส่วนภูมิภาค
ภาค 9
ดร.ศุภวัตร ภูวกุล

 
สถานที่
108-112 ถ.ท่าแพ ต.ช้างม่อย
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ ที่ทำงาน 053-234-812 ,
053-234-777
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ 081-724-1717
โทรสาร 053-251-512
E-mail : supavat@ncswt.or.th

จังหวัด ในภาค
สามัญ
สมทบ
รวม
      เชียงราย
4
-
4
       เชียงใหม่
26
5
31
      น่าน
2
1
3
      พะเยา
1
2
3
       แพร่
4
1
5
      แม่ฮ่องสอน
-
-
-
      ลำปาง
2
1
3
      ลำพูน
2
-
2
       
 รวม
41
10
51
รายชื่อ องค์กรสมาชิกภาค 9 (คลิก)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562