องค์กรสมาชิก

รายชื่อ องค์กรสมาชิกภาค 7

ประธานกรรมการ ประสานงานส่วนภูมิภาค
ภาค 7
นายสมัย เพ็งแจ่ม

 
สถานที่

76 ซอย 4/5 ถนนแจ้งสนิท
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ 081-600-6503
โทรสาร 045-312-426
E-mail : samai@ncswt.or.th


จังหวัด ในภาค
สามัญ
สมทบ
รวม
      กาฬสินธุ์
3
-
3
       นครพนม
1
-
1
       มุกดาหาร
1
-
1
      ยโสธร
7
-
7
      ร้อยเอ็ด
4
1
5
      อุบลราชธานี
23
5
28
      อำนาจเจริญ
1
1
2
   


 
 รวม
40
7
47
รายชื่อ องค์กรสมาชิกภาค 7 (คลิก)

เจ้าหน้าที่ประจำ สำนักงานภาค 7
นางสาวธัญลักษณ์ เพ็งแจ่ม
   
สถานที่
104 หมู่ 11 ซอย 8
ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ ที่ทำงาน -
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ 062-951-5264

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562