องค์กรสมาชิก

รายชื่อ องค์กรสมาชิกภาค 5

ประธานกรรมการ ประสานงานส่วนภูมิภาค
ภาค 5
นางกรองมณี ดุจจานุทัศน์

 
สถานที่
215 ถ.สืบศิริ ซ.3 ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ 081-876-8730
โทรศัพท์ บ้าน 044-245-198
โทรสาร 044-273-430
E-mail : krongmanee@ncswt.or.th

จังหวัด ในภาค
สามัญ
สมทบ
รวม
      ชัยภูมิ
3
-
3
      นครราชสีมา
30
1
31
       บุรีรัมย์
3
1
4
       มหาสารคราม
3
-
3
      ศรีสะเกษ
4
-
4
      สุรินทร์
5
3
8
   


 
 รวม
48
5
53
รายชื่อ องค์กรสมาชิกภาค 5 (คลิก)

เจ้าหน้าที่ประจำ สำนักงานภาค 5
นางสาวอรทัย ดุจจานุทัศน์
   
สถานที่
215 ซอยสืบศิริ 3 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ ที่ทำงาน 044-254-198
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ 085-934-7555

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562