2


องค์กรสมาชิก

รายชื่อ องค์กรสมาชิกภาค 2

ประธานกรรมการ ประสานงานส่วนภูมิภาค
ภาค 2
ดร.วิชัย ไทยถาวร

 
สถานที่
228/1 หมู่ 1 ถนนทางเข้าวัดถนนแค
ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ 081-852-0750
โทรสาร 037-771-353
ID Line : Dr.Wichai
E-mail : Wichai@ncswt.or.th

จังหวัด ในภาค
สามัญ
สมทบ
รวม
      ชัยนาท
-
-
-
       นครนายก
-
-
-
      ลพบุรี
5
-
5
      สระบุรี
2
-
2
       สิงห์บุรี
3
-
3
      สุพรรณบุรี
3
-
3
      อุทัยธานี
3
-
3
    


 
 รวม
16
-
16
รายชื่อ องค์กรสมาชิกภาค 2 (คลิก)

เจ้าหน้าที่ประจำ สำนักงานภาค 2
นางสาวณัฐกานต์ ไทยถาวร
   
สถานที่
271 หมู่ 1 ตำบลถนนใหญ๋
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ ที่ทำงาน 087-236-7848
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ 083-541–2879

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562