องค์กรสมาชิก

รายชื่อ องค์กรสมาชิกภาค 12

ประธานกรรมการ ประสานงานส่วนภูมิภาค
ภาค 12
นายมานิต วงษ์สุรีย์รัตน์

 
สถานที่

168 หมู่ 1 ถ.ตรัง-สิเกา
ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ 084-843-5665 ,
081-397-7650
โทรศัพท์ ที่ทำงาน 075-270-560
โทรสาร 075-270-562
E-mail : manit@ncswt.or.th


จังหวัด ในภาค
สามัญ
สมทบ
รวม
       ตรัง
12
1
13
       นราธิวาส
2
-
2
      ปัตตานี
3
-
3
      พัทลุง
18
3
21
      ยะลา
3
-
3
      สงขลา
4
-
4
      สตูล
2
-
2
          
 รวม
44
4
48
รายชื่อ องค์กรสมาชิกภาค 12 (คลิก)

เจ้าหน้าที่ประจำ สำนักงานภาค 12
นางสาวปิยวรรณ ศิริศุภนนท์
   
สถานที่
104 / 7 ซอยบางกอกกลการ
ถนนห้วยยอด ตำบลทับเที่ยง
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์ ที่ทำงาน 075-570-008
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ 088-751-3403

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562