องค์กรสมาชิก

รายชื่อ องค์กรสมาชิกภาค 11

ประธานกรรมการ ประสานงานส่วนภูมิภาค
ภาค 11
นางรุจิรา เพชรชู

 
สถานที่
1912/2 ถ.ตากสิน ต.ท่าวัง
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ 081-830-6852
โทรศัพท์ บ้าน 075-356-213
โทรสาร 075-356-213
E-mail : rujira@ncswt.or.th

จังหวัด ในภาค
สามัญ
สมทบ
รวม
      กระบี่
1
1
2
       นครศรีธรรมราช
7
3
10
      พังงา
1
-
1
      ภูเก็ต
2
-
2
      สุราษฎร์ธานี
18
1
19
   


 
 รวม
29
5
34
รายชื่อ องค์กรสมาชิกภาค 11 (คลิก)

เจ้าหน้าที่ประจำ สำนักงานภาค 11
นางสาวอุรุลักขณ์ เพชรชู
   
สถานที่
77 / 566 ซอยพหลโยธิน 54 / 1
แยก 4 - 45 (หมู่บ้านชลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ ที่ทำงาน 02-991-2985 ,
075-356-213
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ 089-119-0090

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562