น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
     
  สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และมูลนิธิ
มิราเคิลออฟไลฟ์ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานที่สนามหลวง ให้แก่ประชาชนทั่วไปที่มาร่วมไว้อาลัย ถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทุกวันตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ห้างร้าน หน่วยงานต่าง ๆ ศิลปิน ดารา มาร่วมแจกอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ประชาชน ทั้งนี้คณะกรรมการอำนวยการ อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่สภาสังคม
สงเคราะห์ฯ ได้ไปร่วมกิจกรรมทุกวัน
 
     
  โครงการน้ำพระทัยพระราชทานตั้งแต่วันที่ 15  - 22  พฤศจิกายน  2559  
     
 
   
     
 
   
     
 
   
     
 
   
     
 
   
     
 
   
     
 
   
     
 
   
     
 
 
     
  โครงการน้ำพระทัยพระราชทานตั้งแต่วันที่ 8  - 14  พฤศจิกายน  2559  
     
 
   
     
 
   
     
 
   
     
 
   
     
 
   
     
 
   
     
 
   
     
 
   
     
 
 
     
  โครงการน้ำพระทัยพระราชทานตั้งแต่วันที่ 1 - 7  พฤศจิกายน  2559  
     
 
   
     
 
   
     
 
   
     
 
   
     
 
   
     
 
   
     
 
   
     
 
 
     
  โครงการน้ำพระทัยพระราชทานตั้งแต่วันที่ 16 - 31 ตุลาคม 2559