ข่าวและภาพกิจกรรม โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน  
     
  สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดำเนินกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ตามพระราชเสาวนีย์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
     
 
*************************
 
     
  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563  
     
   
     
     
     
  ดร.สมพล รัชตพิมลชัย กรรมการอำนวยการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และคุณจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ กรรมการอำนวยการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563  
     
     
     
  คุณสมบัติ วัฒนไทย กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563  
     
     
     
  คุณตุ้มทอง มุสิกรัตน์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 22 ตุลาคม 2563  
     
   
     
     
     
  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และคุณเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบขนมอบกรอบและส้มเขียวหวาน จำนวน 400 ชุด ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการและให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 19 ตุลาคม 2563  
     
     
     
  รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหาร โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงาน และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 8 ตุลาคม 2563  
     
     
     
     
     
     
     
  ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา พร้อมด้วยคณะแพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ได้นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาให้บริการตรวจสุขภาพ มอบยารักษาโรค พร้อมนำเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 200 ชุด เสื้อผ้า จำนวน 4 ลัง และร่ม จำนวน 2 กล่อง แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ โดยมีคุณสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงาน และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ และให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 6 ตุลาคม 2563  
     
     
     
     
     
     
     
  ดร.มานิธ และคุณญาณรักษ์ มานิธิกุล เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และมอบเงินให้สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน จำนวน 100,000.-บาท และโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน  จำนวน 15,000.-บาท พร้อมทั้งคุณศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบขนมอบกรอบ จำนวน 4 ลัง โดยมี พลเอกสิงหา เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ คุณทิพวัฒน์ จลานันทวงศ์ และคุณศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 1 ตุลาคม 2563  
     
   
     
     
     
  พันเอกหญิง ยุพาภรณ์ กรินชัย กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และคุณทิพวัฒน์  จลานันทวงศ์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงาน และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 29 กันยายน 2563  
     
     
     
     
     
  ท่านผู้หญิงอินทิรา พลธร จากกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้มาเยี่ยมชมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และคุณนภาสิริ ผาสุกวณิช กรรมการอำนวยการ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ พร้อมทั้งสถาบันประสาทวิทยาบริการตรวจสุขภาพ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ และให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 24 กันยายน 2563  
     
     
     
     
     
     
     
  คุณธัญญพัณฑ์ เตชะพัฒน์สิริ มอบเงินสนับสนุน จำนวน 20,000.-บาท ขนมอบกรอบ และขวดน้ำจำนวน 400 ชุด ให้แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ พร้อมนำอาหารบะหมี่-เกี๊ยว จำนวน 300 ชาม เกี้ยมอี๋ จำนวน 300 ชาม ส้มตำ ไก่ทอด จำนวน 300 ชุด ซาลาเปา จำนวน 300 ลูก และน้ำสมุนไพร จำนวน 300 ชุด มาจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชฎา บัวศรี กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และคุณวิไลวรรณ  ลายถมยา กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับและดูแลการจัดเลี้ยงอาหารโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ  
     
  วันที่ 22 กันยายน 2563  
     
     
     
  คุณเยาวมาลย์ วัชรเรืองศรี กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และนายธรรมรักษ์ สวัสดิ์นะที  ผู้อำนวยการบริหาร สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหาร และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 17 กันยายน 2563  
     
   
     
     
     
  ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ ราชบัณฑิต กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และคุณปิยดา นราดุลย์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหาร โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 15 กันยายน 2563  
     
     
     
     
     
  คุณศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล เหรัญญิก สภาสังคมสงเคราะห์ฯ พันเอกหญิง ยุพาภรณ์ กรินชัย กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และคุณเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหาร โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 10 กันยายน 2563  
     
     
     
  คุณเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 10 กันยายน 2563  
     
   
     
     
     
  สมาคมงามเจริญสุข สนับสนุนข้าวสาร จำนวน 400 ถุงๆละ 5 กิโลกรัม น้ำดื่มชนิดขวด จำนวน 70 แพ็ค และน้ำดื่มชนิดถ้วย จำนวน 40 ลัง เพื่อจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงาน และผู้ประสบความ ทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 8 กันยายน 2563  
     
   
     
     
     
  ดร. ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และคุณรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา เลขาธิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงาน และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 3 กันยายน 2563  
     
   
     
     
     
  แพทย์หญิงสุวณี รักธรรม รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 1 กันยายน 2563  
     
     
     
  คุณรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา เลขาธิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 27 สิงหาคม 2563  
     
   
     
     
     
  ท่านผู้หญิงอินทิรา พลธร จากกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้มาเยี่ยมชมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และ คุณปิยดา นราดุลย์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ และให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 25 สิงหาคม 2563  
     
   
     
     
     
     
     
  พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหาร และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 20 สิงหาคม 2563  
     
   
     
  สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเงินสนับสนุน โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จำนวน 20,000.- บาท โดยมี นายธรรมรักษ์ สวัสดิ์นะที  ผู้อำนวยการบริหาร สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 20 สิงหาคม 2563  
     
   
     
  คุณอมลภา จิโรจจาตุรนต์ มอบข้าวสารสนับสนุน โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จำนวน 20 ถุง โดยมี หัวหน้าฝ่ายโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 19 สิงหาคม 2563  
     
     
     
     
     
  มูลนิธินำเหยามาโจ้วเก็ง สนับสนุนข้าวสาร จำนวน 50 กระสอบ เพื่อจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 19 สิงหาคม 2563  
     
   
     
     
     
  คุณอารยา อรุณานนท์ชัย กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบผู้แทนจาก โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน นำข้าวและไก่ผัดขึ้นฉ่าย จำนวน 150 ชุด มาจัดเลี้ยงเพิ่มเติมจากอาหารประจำวัน  แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 17 สิงหาคม 2563  
     
     
     
  คุณหญิงเอื้อทิพย์ บุญทรง กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 12 สิงหาคม 2563  
     
   
     
     
     
     
     
  นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภา แพทย์หญิงสุวณี รักธรรม รองประธานสภา คุณสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ เลขาธิการ คุณพัชนี เธียรธวัช เหรัญญิก คุณทิพวัฒน์ จลานันทวงศ์ กรรมการอำนวยการ ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง กรรมการอำนวยการ และ คุณศิริพร คัมภีรยส ผู้ช่วยเลขาธิการ โดย ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค สนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 40 แพ็ค และ คุณสุพินดา โชคชัยนิรันดร์ สนับสนุนขนมไข่จำนวน 400 ชิ้น แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 6 สิงหาคม 2563  
     
     
     
  นายธรรมรักษ์ สวัสดิ์นะที ผู้อำนวยการบริหาร สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 30 กรกฎาคม 2563  
     
   
     
     
     
  พลโทหญิง สุขุมาล เวศวงศ์ษาทิพย์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ นายธรรมรักษ์ สวัสดิ์นะที ผู้อำนวยการบริหาร สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 23 กรกฎาคม 2563  
     
   
     
     
     
  นายทิพวัฒน์ จลานันทวงศ์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และ นายธรรมรักษ์ สวัสดิ์นะที ผู้อำนวยการบริหาร สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 21 กรกฎาคม 2563  
     
     
     
     
     
  บริษัท ดิจิต้าไลฟ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท ทีจี เซลูล่าร์เวิลด์ จำกัด เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และมอบเงินบริจาค จาก “โครงการกล่องข้าวปันรัก” บริษัทละ 50,000.-บาท จำนวน 2 บริษัท รวมเป็นเงิน 100,000.-บาท โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และคุณธรรมรักษ์ สวัสดิ์นะที ผู้อำนวยการบริหาร สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับและดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 16 กรกฎาคม 2563  
     
     
     
     
     
  พลตรีหญิง ดร. อังคณา สุเมธสิทธิกุล รองเลขาธิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ นายธรรมรักษ์ สวัสดิ์นะที ผู้อำนวยการบริหาร สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 14 กรกฎาคม 2563  
     
     
     
     
     
  รองศาสตราจารย์ ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ ราชบัณฑิต กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ นายธรรมรักษ์ สวัสดิ์นะที ผู้อำนวยการบริหาร ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และการตรวจสุขภาพ โดยสถาบันประสาทวิทยา แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 9 กรกฎาคม 2563  
     
     
     
     
     
  ร้อยเอกหญิง นันทลักษณ์ เร็ดมอน คณะคู่สมรสผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจำประเทศไทย เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และมอบไข่เค็มและน้ำพริก จำนวน 400 ชุด แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชฎา บัวศรี กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และ  นายธรรมรักษ์ สวัสดิ์นะที ผู้อำนวยการบริหาร ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการและให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 2 กรกฎาคม 2563  
     
   
     
     
     
  นายธรรมรักษ์ สวัสดิ์นะที ผู้อำนวยการบริหาร สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 30 มิถุนายน 2563  
     
     
     
     
     
  คุณพัชนี เธียรธวัช เหรัญญิก สภาสังคมสงเคราะห์ฯ คุณกันตา ดีเติม กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทานแก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 25 มิถุนายน 2563  
     
   
     
     
     
  ท่านผู้หญิงอินทิรา พลธร จากกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้มาเยี่ยมชมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และแพทย์หญิงสุวณี รักธรรม รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหาร โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ และให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 23 มิถุนายน 2563  
     
     
     
     
     
  คุณเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี สนับสนุนส้มเขียวหวาน จำนวน 60 กิโลกรัม โดยมี คุณศิริพร คัมภีรยส ผู้ช่วยเลขาธิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ คุณธรรมรักษ์ สวัสดิ์นะที ผู้อำนวยการบริหาร ให้การต้อนรับและดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทานแก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 18 มิถุนายน 2563  
     
     
     
     
     
  คุณประจักษ์ - คุณละออ ตั้งคารวคุณ และคณะ บริษัท ทีโอ เอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพมอบถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด โดยมี พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ คุณยุวดี นิ่มสมบุญ ที่ปรึกษา คุณจารุนันท์ อึ้งภากรณ์ รองเลขาธิการ และ คุณปิยดา นราดุลย์ กรรมการอำนวยการ ให้การต้อนรับและดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 16 มิถุนายน 2563  
     
     
     
     
     
  ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ นายธรรมรักษ์ สวัสดิ์นะที  ผู้อำนวยการบริหาร ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทานแก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ พร้อมด้วยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สถาบันประสาทวิทยาให้บริการตรวจสุขภาพ  
     
  วันที่ 11 มิถุนายน 2563  
     
     
     
     
     
   
     
  นางสมถวิล บุณโยปัษฎัมภ์ รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และพันตำรวจเอก ดร.อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ กรรมการอำนวยการ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และมอบเงินสนับสนุนจำนวน 10,100.-บาท โดยมี นางศิริพร คัมภีรยส ผู้ช่วยเลขาธิการ นายธรรมรักษ์ สวัสดิ์นะที ผู้อำนวยการบริหาร ให้การต้อนรับและดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 9 มิถุนายน 2563  
     
     
     
     
     
  นายแพทย์นพรัตน์ รัตนวราห และนางสาวอรินทร์มาศ บุญครองทรัพย์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน มอบเงินสนับสนุนจำนวน 15,000.-บาท น้ำดื่มจำนวน 480 ขวด และเจลแอลกอฮอล์จำนวน 300 หลอด โดยมีนายชินชัย ชี้เจริญ กรรมการอำนวยการ นางศิริพร คัมภีรยส ผู้ช่วยเลขาธิการ และ นายธรรมรักษ์ สวัสดิ์นะที ผู้อำนวยการบริหาร ให้การต้อนรับและดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 4 มิถุนายน 2563  
     
     
     
     
     
  พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 2 มิถุนายน 2563  
     
     
     
     
     
  นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ เลขาธิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ นางพัชนี เธียรธวัช เหรัญญิก สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดร.สานนท์ ด่านภักดี กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทานแก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับ  
     
  วันที่ 28 พฤษภาคม 2563  
     
     
     
     
     
  นางศิริจันทร์ ศรุติอังกูร มอบเงินสนับสนุน จำนวน10,000.-บาท และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ กรรมการอำนวยการ มอบเงินสนับสนุน จำนวน 2,000.-บาท พร้อมด้วย นางเยาวมาลย์  วัชระเรืองศรี มอบส้มเขียวหวาน จำนวน 3 ลัง และขนมถั่วอบกรอบ จำนวน 200 ซอง โดยมี นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ เลขาธิการ นางพัชนี เธียรธวัช เหรัญญิก ดร.โฉมยง ประทีปอุษานนท์ ทวีทรัพย์ พลโทหญิง คนึงนิจ พึ่งแย้ม กรรมการอำนวยการ และนายธรรมรักษ์ สวัสดิ์นะที ผู้อำนวยการบริหาร ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ และให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 26 พฤษภาคม 2563  
     
     
     
     
     
  นางสุจิตรา - นางสาวศาสนีย์ วงศ์สุรไกร และคณะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน มอบเงินสนับสนุน จำนวน 45,000.-บาท และเส้นหมี่อบแห้ง จำนวน 30 ห่อ โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ เลขาธิการ นางพัชนี เธียรธวัช เหรัญญิก พลตรีหญิง พูลศรี เปาวรัตน์ กรรมการอำนวยการ ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง กรรมการอำนวยการ ให้การต้อนรับและดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 21 พฤษภาคม 2563  
     
     
     
     
     
  คุณสุชาดา กฤชเพชร หัวหน้าสำนักวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน มอบเงินสนับสนุน จำนวน 12,000.-บาท พร้อมน้ำส้ม จำนวน 500 ขวด และ คุณเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี ได้มอบขนมข้าวตัง จำนวน 5 ลัง โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ เลขาธิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ นางพัชนี เธียรธวัช เหรัญญิก ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คำหอม พลโทหญิง สุขุมาล เวศวงศ์ษาทิพย์ และ นายทิพวัฒน์ จลานันทวงศ์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับและดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 19 พฤษภาคม 2563  
     
     
     
     
     
  นางวิจิตรา อร่ามวัฒนานนท์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สนับสนุนข้าวผัดคะน้าปลากระป๋อง จำนวน 500 กล่อง โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์  เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ เลขาธิการ พลตรีหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชฎา บัวศรี กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และ นางศิริพร คัมภีรยส ผู้ช่วยเลขาธิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับและดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 14 พฤษภาคม 2563  
     
     
     
     
     
     
     
  นางหทัยรัตน์ อุดมลาภธรรม และคณะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน มอบเงินสนับสนุน จำนวน 40,000.-บาท และยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 400 ชุด และนางเยาวเรศ ชินวัตร พร้อมคณะในนามชาวไต้หวัน ชาวจีนโพ้นทะเล ในประเทศไทย สนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 500 ชุด หลอดไฟ 2,000 ดวง โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส  โนนุช รองประธาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ เลขาธิการ นางจารุนันท์ อึ้งภากรณ์ รองเลขาธิการ พลตรีหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล รองเลขาธิการ นางศิริพร คัมภีรยส ผู้ช่วยเลขาธิการ ให้การต้อนรับและดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน  สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 14 พฤษภาคม 2563  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      1. คุณหทัยรัตน์ อุดมลาภธรรม เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และได้มอบเงินสนับสนุน โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จำนวน 40,000.-บาท และมอบยาแอร์-เอ็กซ์ จำนวน 400 ซอง 
    2. คณะกรรมการประสานงานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ไทย-ไต้หวัน ในนามชาวไต้หวัน และชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน สนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 500 ชุด และหลอดไฟ (หลอดตะเกียบ) จำนวน 2,000 ดวง
    3. นิสิตเก่าคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ รุ่น 19 ( ฬ 19) มอบเงินสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จำนวน 30,000.-บาท
    4. ศิลปิน นักแสดง โดยมี ถั่วแระ เชิญยิ้ม และ หม่ำ จ๊กมก ร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน
    โดยมี พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภา พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภา คุณสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ เลขาธิการ คุณจารุนันท์ อึ้งภากรณ์ รองเลขาธิการ และพลตรีหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล รองเลขาธิการ ดูแลให้การต้อนรับ
 
     
  วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  
     
     
     
     
     
     
     
  ดร.มานิธ มานิธิคุณ และครอบครัว ประธานกรรมการบริษัท ชิเนเต้ เบบี้ เพชเน็ทเวิรค์ จำกัด มอบเงินสนับสนุน กองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน จำนวน 100,000.-บาท และโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จำนวน 15,000.-บาท เนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิด นายนทธน มานิธิคุณ บุตรชาย พร้อมนี้ นางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี ได้นำส้มเขียวหวานมามอบด้วย โดยมี พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ เลขาธิการ นายอรรถยุทธ  ลียะวณิช ผู้ตรวจสอบภายใน นางวิไลวรรณ ลายถมยา กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับและดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน พร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จากสถาบันประสาทวิทยา มาให้บริการตรวจสุขภาพให้แก่ผู้มารับบริการอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน  
     
  วันที่ 7 พฤษภาคม 2563  
     
     
     
     
     
  นายวิพล อำนวยผลชัย บริษัท เอ็น ชาแนล (ไทยแลนด์) จำกัด มอบเงินสนับสนุน จำนวน 100,000.-บาท และสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิง ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบเงินสนับสนุน จำนวน 10,000.-บาท โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แพทย์หญิงสุวณี รักธรรม รองประธานสภา นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ เลขาธิการ นางจารุนันท์ อึ้งภากร รองเลขาธิการ และนางศิริพร คัมภีรยส ผู้ช่วยเลขาธิการ ให้การต้อนรับและดูแล การจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 24 มีนาคม 2563  
     
     
     
     
     
  คุณทิพวัฒน์ จลานันทวงศ์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบเงินสนับสนุน จำนวน 20,000.-บาท โดยมี คุณศิริพร คัมภีรยส ผู้ช่วยเลขาธิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ คุณธรรมรักษ์ สวัสดิ์นะที ผู้อำนวยการบริหาร สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ และดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 12 มีนาคม 2563  
     
     
     
     
     
  คุณแก้วเกล้า เผอิญโชค มูลนิธิ คิดดี พูดดี ทำดี และคณะ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน มอบเงินสนับสนุน จำนวน 15,000.-บาท โดยมี คุณธรรมรักษ์ สวัสดิ์นะที  ผู้อำนวยการบริหาร สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ และ คุณอารยา อรุณานนท์ชัย กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้มอบให้เจ้าหน้าที่โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน  นำข้าวมันไก่ จำนวน 150 ที่ มาจัดเลี้ยงเพิ่มเติมจากอาหารประจำวันแก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความเดือดร้อนที่มารับบริการอาหารโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน  
     
  วันที่ 10 มีนาคม 2563  
     
     
     
     
     
  สถาบันประสาทวิทยา ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ให้แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ  
     
  วันที่ 3 มีนาคม 2563  
     
   
     
     
     
  คุณอโนมา วิจิตรวิกรม นายกสโมสรโรตารี่ กรุงเทพไชน่าทาวน์ และคณะ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และมอบเงินสนับสนุน จำนวน 70,000.-บาท โดยมี พลตรีหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล รองเลขาธิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ และดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ