ข่าวและภาพกิจกรรม โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน  
     
  สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดำเนินกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ตามพระราชเสาวนีย์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
     
 
*************************
 
  วันที่ 21 มิถุนายน 2560  
     
   
     
     
     
                       แพทย์หญิงสุวณี รักธรรม รองเลขาธิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 15 มิถุนายน 2560  
     
     
     
     
     
                       นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และแพทย์หญิงสุวณี รักธรรม รองเลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
     
     
                       คุณพัชร์ เคียงศิริ กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไร่รวมใจ จำกัด และคณะ มอบข้าวกล้องหอมมะลิ และข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ เพื่อสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และนายแพทย์ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ รับมอบ  
     
  วันที่ 14 มิถุนายน 2560  
     
   
     
     
     
                       คุณเพ็ญพักตร์ ศรีทอง รองเลขาธิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 12 มิถุนายน 2560  
     
   
     
     
     
     
     
                       คุณพัชนี เธียรธวัช เหรัญญิกสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 7 มิถุนายน 2560  
     
     
     
                       นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 6 มิถุนายน 2560  
     
   
     
     
     
   
     
                       พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิรญา บัวศรี รองประธานสภา และคุณสุรเดช ฉายะเกษตริน รองประธานสภา ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 5 มิถุนายน 2560  
     
     
     
                       ว่าที่ ร้อยตำรวจโท ดร. มนัส โนนุช รองเลขาธิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 1 มิถุนายน 2560  
     
     
     
                       คุณฐาณิญา พงษ์ศิริ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ TNN 2 มอบข้าวสาร พร้อมด้วยน้ำตาลทราย ขนมปังกรอบ น้ำมันหอย น้ำปลา น้ำมันพืช และซอสปรุงรส เพื่อสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ พลเอก สิงหา เสาวภาพ ที่ปรึกษาสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิรญา บัวศรี รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ รับมอบ  
     
  วันที่ 18 พฤษภาคม 2560  
     
   
     
     
     
     
     
                       พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ พลเอก สิงหา เสาวภาพ ที่ปรึกษาสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 9 พฤษภาคม 2560  
     
   
     
     
     
     
     
                       ท่านผู้หญิงอินทิรา พลธร ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้มาเยี่ยมชมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน โดยมีคุณเพ็ญพักตร์ ศรีทอง รองเลขาธิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และ คุณธรรมรักษ์ สวัสดิ์นะที
ผู้อำนวยการบริหาร ให้การต้อนรับ และดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ
 
     
  วันที่ 4 พฤษภาคม 2560  
     
   
     
     
     
                       คุณสุรเดช ฉายะเกษตริน รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และคุณพัชนี  เธียรธวัช เหรัญญิก ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 26 เมษายน 2560  
     
     
     
   
     
                       คุณเพ็ญพักตร์ ศรีทอง รองเลขาธิการสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ พร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สถาบันประสาทวิทยา ให้บริการตรวจสุขภาพและมอบยารักษา แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 25 เมษายน 2560  
     
   
     
     
     
                       พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และคุณพัชนี เธียรธวัช เหรัญญิก สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 21 เมษายน 2560  
     
   
     
     
     
     
     
     
     
                       คุณพัชนี เธียรธวัช เหรัญญิก สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ โดยมี คุณนันทิยา วงศ์วานิชย์ คุณศิวกร ชัยวัฒนายน คุณลักษณา วงศ์รุ่งโรจน์กิจ คุณสมพร กิตติกรเจริญ คุณนิธิภัทร์ อนันตวิไลเลขา และคุณศักดา สันตธาดาพร ร่วมเลี้ยงอาหารและบริจาคเงินรวมจำนวน 42,000.-บาท  
     
  วันที่ 19 เมษายน 2560  
     
   
     
     
     
                       นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 18 เมษายน 2560  
     
   
     
     
     
                       คุณสุรเดช ฉายะเกษตริน รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 11 เมษายน 2560  
     
   
     
     
     
                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิรญา บัวศรี รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 7 เมษายน 2560  
     
     
     
     
     
                       พันเอกหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ โดยมีคณะสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี และ วปอ. มส.8 ร่วมเลี้ยงอาหารและบริจาคเงินจำนวน 10,000.-บาท  
     
  วันที่ 5 เมษายน 2560  
     
   
     
     
     
                       ท่านผู้หญิงอินทิรา พลธร ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้มาเยี่ยมชมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชฎา บัวศรี กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการและคณะให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 4 เมษายน 2560  
     
     
     
                       พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และคุณระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคม
สงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ
 
     
  วันที่ 30 มีนาคม 2560  
     
   
     
     
     
                       คุณอารยา อรุณานนท์ชัย กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้มอบให้เจ้าหน้าที่โรงแรมแกรนด์
เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน นำอาหารต้มข่าไก่ พร้อมข้าว มาจัดเลี้ยงเพิ่มเติมจากอาหารประจำวันแก่ผู้ตกงานและผู้ประสบ
ความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการอาหารโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน
 
     
  วันที่ 29 มีนาคม 2560  
     
     
     
                       พลโทหญิง คนึงนิจ พึ่งแย้ม กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 22 มีนาคม 2560  
     
 
   
     
 
   
     
                       พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภา และคุณฤดี นรนิติผดุงการ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน  
     
  วันที่ 21 มีนาคม 2560  
     
 
   
     
 
   
     
                       พลตรีหญิง พูลศรี เปาวรัตน์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน  
     
  วันที่ 20 มีนาคม 2560  
     
 
 
     
 
   
     
                       พลตรีหญิง พูลศรี เปาวรัตน์ และพลโทหญิง สุขุมาล เวศวงษาทิพย์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน  
     
  วันที่ 17 มีนาคม 2560  
     
 
   
     
 
   
     
                       คุณทิพวัฒน์ จลานันทวงศ์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และได้มอบเงินสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จำนวน 10,000.-บาท โดยมีคุณพัชนี เธียรธวัช เหรัญญิก เป็นผู้รับมอบเงินดังกล่าว  
     
  วันที่ 16 มีนาคม 2560  
     
 
   
     
 
   
     
                       เภสัชกรหญิงขจิตพรรณ ไทยเพ็ชร กรรมการอำนวยการ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 15  มีนาคม 2560  
     
 
 
     
 
   
     
                       พลตรีหญิงอัญชัญ ไพบูลย์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 10  มีนาคม 2560  
     
 
   
     
                       นางเกื้อกุล เตือนกุล กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 9  มีนาคม 2560  
     
 
   
     
 
   
     
                       คุณณสมน เอกวรพันธ์ ผู้แทนคุณกาญจนา สายสิริพร กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 8  มีนาคม 2560  
     
 
   
     
 
   
     
                       คุณวิไลวรรณ ลายถมยา กรรมการอำนวยการ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 2 มีนาคม 2560  
     
 
   
     
 
   
     
 
 
     
                       คุณวิจิตรา สิวายะวิโรจน์ Mr.Kent and Mr.Mark Sivayaviroj เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และมอบเงินจำนวน 10,000.-บาท โดยมีคุณจีระพงษ์ สิวายะวิโรจน์ ประธานคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและพิทักษ์ผู้บริโภค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ นางสาวศศิธร วัฒนะชาญ ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 1 มีนาคม 2560  
     
 
   
     
 
 
     
                       พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ