ข่าวและภาพกิจกรรม โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน  
     
  สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดำเนินกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ตามพระราชเสาวนีย์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
     
 
*************************
 
     
  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  
     
     
     
  ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 28 ตุลาคม 2562  
     
     
     
  คุณทิพวัฒน์ จลานันทวงศ์ กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 22 ตุลาคม 2562  
     
     
     
     
     
  ดร.ประภาภรณ์ ติวยานนท์ มงคลนิช กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้เชิญ คุณพรนภา  จันศิริ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน โดยบริจาค แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย ไก่ผัดพริกเกลือ และลูกพลับ จำนวน 300 ลูก ให้ผู้รับบริการ  
     
  วันที่ 21 ตุลาคม 2562  
     
     
     
     
     
   
     
  คณะ นมธ. รุ่น 15 (สีฟ้า) เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน ได้มอบเงินสนับสนุน โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จำนวน 10,000.-บาท และมอบเสื้อผ้า จำนวน 17 ลัง โดยมี คุณสหัทยา หนูพลับ หัวหน้าฝ่ายโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคุณศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ สนับสนุนขนมอบกรอบ จำนวน 300 ห่อ  
     
  วันที่ 18 ตุลาคม 2562  
     
     
     
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชฎา บัวศรี กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 17 ตุลาคม 2562  
     
     
     
   
     
  คุณวิไลวรรณ ลายถมยา กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 11 ตุลาคม 2562  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  แพทย์หญิงทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ได้นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาให้บริการตรวจสุขภาพ มอบยารักษาโรค พร้อมนำ เครื่องอุปโภค ได้แก่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน สบู่ ผงซักฟอก เสื้อยืด จำนวน 150 ชุด อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 150 ชุด เสื้อผ้า จำนวน 5 ลัง แก่ผู้มารับบริการโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน โดยมีพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และคุณพัชนี เธียรธวัช เหรัญญิกสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 10 ตุลาคม 2562  
     
     
     
     
     
  ดร.มานิธ และคุณญาณรักษ์ มานิธิกุล เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และมอบเงินให้สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน จำนวน  135,000.-บาท และโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จำนวน 15,000.-บาท โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์  คุณสุรเดช ฉายะเกษตริน ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ คุณชินชัย ชี้เจริญ  กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และ คุณธรรมรักษ์ สวัสดิ์นะที ผู้อำนวยการบริหาร สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 9 ตุลาคม 2562  
     
     
     
  คุณสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ รองเลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 7 ตุลาคม 2562  
     
     
     
  พลตรีหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล รองเลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 4 ตุลาคม 2562  
     
   
     
     
     
  ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 3 ตุลาคม 2562  
     
     
     
   
     
  แพทย์หญิงสุวณี รักธรรม รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 30 กันยายน 2562  
     
     
     
  คณะ นมธ. รุ่น 15 เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และได้มอบเงินสนับสนุน โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จำนวน 10,000.-บาท โดยมี คุณ ธรรมรักษ์ สวัสดิ์นะที ผู้อำนวยการบริหาร สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 26 กันยายน 2562  
     
     
     
     
     
   
     
  คุณธัญญพัณฑ์ เตชะพัฒน์สิริ พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทานและมอบเงินสนับสนุน จำนวน 10,000.-บาท โดยมี พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และ พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ และให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 25 กันยายน 2562  
     
     
     
  คุณนพกุล เกตุพันธุ์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 24 กันยายน 2562  
     
     
     
  พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ  สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 20 กันยายน 2562  
     
     
     
     
     
  พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล กรรมการอำนวยการสภาสังคม
สงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทานแก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ พร้อมด้วยแว่นท๊อปเจริญ ตรวจวัดสายตา และมอบแว่นแก่ผู้มารับบริการ
 
     
  วันที่ 18 กันยายน 2562  
     
     
     
   
     
  คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กลุ่ม บริษัท เอ็ม.บี.เค.จำกัด(มหาชน)มอบเงินสนับสนุน โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จำนวน 15,000.- บาท และคุณศตกมล วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม.บี.เค.จำกัด(มหาชน) บริจาคเพิ่มเติมจำนวน 1,000.-บาท พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ โดยมี คุณ ธรรมรักษ์  สวัสดิ์นะที ผู้อำนวยการบริหารสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 17 กันยายน 2562  
     
   
     
     
     
  คุณอารยา อรุณานนท์ชัย กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบผู้แทนจาก โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน นำอาหารผัดกะเพราหมูกรอบ ไข่ดาว พร้อมข้าว จำนวน 200 ที่ มาจัดเลี้ยงเพิ่มเติมจากอาหารประจำวันแก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการอาหารโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน  
     
  วันที่ 13 กันยายน 2562  
     
     
     
     
     
  พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ คุณสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ รองเลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ นายธรรมรักษ์ สวัสดิ์นะที ผู้อำนวยการบริหารสภาสังคมสงเคราะห์ฯ พร้อมด้วยกลุ่มบริษัท โตเกียว มารีน ประกอบด้วย บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทโตเกียวมารีน ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 11 กันยายน 2562  
     
     
     
  คุณสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ รองเลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 9 กันยายน 2562  
     
     
     
   
     
  นายแพทย์ศิริพงษ์ เอกัคคตาจิต กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบเงินสนับสนุนจำนวน 2,000.-บาท และดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงาน และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 6 กันยายน 2562  
     
     
     
     
     
  คุณธีรพงศ์ และคุณพรนภา จันศิริ สนับสนุนปลากระป๋อง จำนวน 600 กระป๋อง ให้สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน โดยมี ดร.ประภาภรณ์ ติวยานนท์ มงคลวนิช กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 4 กันยายน 2562  
     
     
     
  พลตรีหญิง พูลศรี เปาวรัตน์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 3 กันยายน 2562  
     
     
     
     
     
  ท่านผู้หญิงอินทิรา พลธร จากกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้มาเยี่ยมชมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และคุณพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทานแก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ และมอบเงินสนับสนุนจำนวน 20,000.-บาท โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และ คุณธรรมรักษ์ สวัสดิ์นะที ผู้อำนวยการบริหาร สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 2 กันยายน 2562  
     
     
     
  พลโทหญิง สุขุมาล เวศวงศ์ษาทิพย์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 30 สิงหาคม 2562  
     
   
     
     
     
  คุณทิพวัฒน์ จลานันทวงศ์ กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และนายธรรมรักษ์ สวัสดิ์นะที ผู้อำนวยการบริหารสภาสังคมสงเคราะห์ฯดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 28 สิงหาคม 2562  
     
     
     
  ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ และให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 27 สิงหาคม 2562  
     
     
     
     
     
   
     
  จิตอาสา สภาสังคมฯ กลุ่มฟ้าใส เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และคุณนครินทร์ ตรีเพ็ชรไพศาล มอบเงินสนับสนุนจำนวน 8,000.-บาท โดยพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภา ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 26 สิงหาคม 2562  
     
     
     
     
     
  แพทย์หญิงสุวณี รักธรรม รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และคุณศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ สนับสนุนขนมอบกรอบ จำนวน 300 ห่อ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 23 สิงหาคม 2562  
     
     
     
     
     
     
     
  พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ  และคุณศิริพร คัมภีรยส ผู้ช่วยเลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงาน และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน ที่มารับบริการ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 219 ชุด  
     
  วันที่ 21 สิงหาคม 2562  
     
     
     
  พลตรีหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล รองเลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 20 สิงหาคม 2562  
     
     
     
  พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงาน และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 19 สิงหาคม 2562  
     
     
     
     
     
  พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่ คณะสงฆ์อนัมนิกาย รักษาการเจ้าอาวาสวัดโลกานุเคราะห์ มอบข้าวสาร จำนวน 200 ถุง ๆ ละ 5 กิโลกรัม ปลากระป๋อง จำนวน 600 กระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 800 ซอง และน้ำดื่ม จำนวน 600 ขวด ให้สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน โดยมีพลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และนายธรรมรักษ์ สวัสดิ์นะที ผู้อำนวยการบริหารสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นผู้รับมอบ  
     
  วันที่ 16 สิงหาคม 2562  
     
     
     
  นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ รองเลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และนายธรรมรักษ์ สวัสดิ์นะที  ผู้อำนวยการบริหารสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ตกงาน และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 14 สิงหาคม 2562  
     
     
     
  พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ.ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงาน และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 13 สิงหาคม 2562  
     
     
     
   
     
  คุณกรองแก้ว วิริยะวัฒนา นายกสมาคม เบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมคณะ มอบเงินสนับสนุนจำนวน 5,000.-บาท โดยมี คุณพัชนี เธียรธวัช เหรัญญิก สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ และให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 9 สิงหาคม 2562  
     
     
     
     
     
  ท่านผู้หญิงอินทิรา พลธร จากกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้มาเยี่ยมชมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน โดยมีพลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ และให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 8 สิงหาคม 2562  
     
   
     
  มูลนิธินำเหยามาโจ้วเก็ง สนับสนุนข้าวสาร จำนวน 30 กระสอบ เพื่อจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงาน และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 8 สิงหาคม 2562  
     
     
     
     
     
   
     
  พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิรญา บัวศรี ที่ปรึกษาสภาสังคมสงเคราะห์ฯ แพทย์หญิง สุวณี รักธรรม รองประธานสภา ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภา ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน  
     
  วันที่ 6 สิงหาคม 2562  
     
     
     
     
     
  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สมทรง เลขะกุล อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและมอบเงินสนับสนุน จำนวน 20,000.-บาท โดยมี คุณธรรมรักษ์ สวัสดิ์นะที ผู้อำนวยการบริหาร สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 1 สิงหาคม 2562  
     
     
     
  วันที่ 1 สิงหาคม 2562 สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดกิจกรรมในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ปี 2562 มีหน่วยงาน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมออกร้านอาหาร จำนวน 13 ร้าน โครงการน้ำพระทัยพระราชทานจัดเลี้ยงกะเพราไก่ พะโล้น่องไก่ น่องไก่ทอด โดยมี พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และ พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน จำนวน 500 คน ณ ลานหน้าตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ  
     
  วันที่ 31 กรกฎาคม 2562  
     
     
     
     
     
  คณะผู้บริหาร และพนักงานโรงแรมริว่า โฮเท็ล กรุ๊ป เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 300 ชุด โดยมีคุณนพกุล เกตุพันธุ์  กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความ ทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ และให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 26 กรกฎาคม 2562  
     
     
     
     
     
   
     
  นายธรรมรักษ์ สวัสดิ์นะที ผู้อำนวยการบริหารสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และเจ้าหน้าที่สำนักสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 24 กรกฎาคม 2562  
     
     
     
  คุณสมถวิล บุณโยปัษฎัมภ์ และพันตำรวจเอก ดร.อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และมอบเงินสนับสนุนจำนวน 8,000.-บาท โดยมีคุณชินชัย ชี้เจริญ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 23 กรกฎาคม 2562  
     
     
     
   
     
  คุณสาโรจน์ ปทุมรัตนไพศาล ที่ปรึกษากู้ชีพบัวเพชร จังหวัดนนทบุรี มอบขนมอบกรอบ จำนวน 50 ลัง และเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 22 กรกฎาคม 2562  
     
   
     
     
     
     
     
  คุณอารยา อรุณานนท์ชัย กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบผู้แทน นำก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำตำลึง จำนวน 200 ที่ มาจัดเลี้ยงเพิ่มเติมจากอาหารประจำวัน และคุณจรี เพชรเชิดชู และคณะ สนับสนุนผลไม้ส้ม สาลี่ แอปเปิ้ล อย่างละ 10 กิโลกรัม และขนมปัง จำนวน 120 ห่อ แก่ผู้ตกงาน และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 19 กรกฎาคม 2562  
     
     
     
     
     
  คุณสุพรรณิการ์ อภิบาลรัตน์ เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และมอบเงินสนับสนุน จำนวน 20,000.-บาท พร้อมด้วยขนมเบเกอรี่ จำนวน 300 ชิ้น และคุณอโนมา วิจิตรวิกรม มอบเสื้อยืดสนับสนุน จำนวน 140 ตัว โดยมีพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ และให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 15 กรกฎาคม 2562  
     
     
     
  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 12 กรกฎาคม 2562  
     
   
     
     
     
  พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค  แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 11 กรกฎาคม 2562  
     
     
     
  คุณโฉมยง ประทีปอุษานนท์ ทวีทรัพย์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ  ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทานแก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 10 กรกฎาคม 2562  
     
   
     
     
     
     
     
  คณะนักศึกษาหลักสูตร WEL Well-Being for Executives and Leaders รุ่นที่ 1 เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และมอบเงินสนับสนุน จำนวน 65,000.-บาท โดยมีร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ และให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 9 กรกฎาคม 2562  
     
     
     
   
     
  ดร.ประภาภรณ์ ติวยานนท์ มงคลวนิช กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และครอบครัวมอบเงินสนับสนุนเงินจำนวน 3,000.-บาท และดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 5 กรกฎาคม 2562  
     
     
     
  พลโทหญิง สุขุมาล เวศวงศ์ษาทิพย์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 4 กรกฎาคม 2562  
     
     
     
  คุณพัชร์ เคียงศิริ ประธานคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 3 กรกฎาคม 2562  
     
   
     
     
     
     
     
     
     
  พลตรี มรกต ธัญญสิริ พลโท วิชัย เวศวงศ์ษาทิพย์ และคุณกฤต - คุณกิ่งแก้ว โกมลฤทธิ์ เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และมอบเงินสนับสนุน จำนวน 10,000.-บาท โดยมีพลโทหญิง สุขุมาล เวศวงศ์ษาทิพย์ กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ และให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 2 กรกฎาคม 2562  
     
     
     
   
     
  ท่านผู้หญิงอินทิรา พลธร จากกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้มาเยี่ยมชมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ โดยมี ผู้อำนวยการบริหาร สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 28 มิถุนายน 2562  
     
   
     
     
     
  ศาสตราจารย์ระพีพรรณ คำหอม กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และคุณชินชัย ชี้เจริญ  กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 24 มิถุนายน 2562  
     
     
     
  พลตรีหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล รองเลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ พร้อมด้วยคุณวัชรี วรรณศรี และคุณทิพย์ณาลิญ พูลสวัสดิ์ มอบเงินสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จำนวน 1,200.-บาท  
     
  วันที่ 21 มิถุนายน 2562  
     
     
     
  คุณวิจิตรา อร่ามวัฒนานนท์ บริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน) บริจาคตู้แช่แข็ง จำนวน 1 ตู้ พร้อมอาหารแช่แข็ง รวมมูลค่า 219,500.-บาท เพื่อมอบให้ใช้ประโยชน์ในโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน โดยมีพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ รับมอบ  
     
  วันที่ 17 มิถุนายน 2562  
     
     
     
  คุณสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ รองเลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 14 มิถุนายน 2562  
     
     
     
  ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 13 มิถุนายน 2562  
     
     
     
   
     
  คุณทริทศา คำปันวงศ์ และคณะ เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและมอบเงินสนับสนุน จำนวน 15,600.-บาท โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และ คุณพัชนี เธียรธวัช เหรัญญิก สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 11 มิถุนายน 2562  
     
     
     
  พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 7 มิถุนายน 2562  
     
     
     
  แพทย์หญิงสุวณี รักธรรม รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 6 มิถุนายน 2562  
     
     
     
  นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 4 มิถุนายน 2562  
     
     
     
  คุณปิยดา นราดุลย์ กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ