ข่าวและภาพกิจกรรม โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน  
     
  สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดำเนินกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ตามพระราชเสาวนีย์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
     
 
*************************
 
     
  วันที่ 14 สิงหาคม 2562  
     
     
     
  พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ.ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงาน และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 13 สิงหาคม 2562  
     
     
     
   
     
  คุณกรองแก้ว วิริยะวัฒนา นายกสมาคม เบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมคณะ มอบเงินสนับสนุนจำนวน 5,000.-บาท โดยมี คุณพัชนี เธียรธวัช เหรัญญิก สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ และให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 9 สิงหาคม 2562  
     
     
     
     
     
  ท่านผู้หญิงอินทิรา พลธร จากกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้มาเยี่ยมชมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน โดยมีพลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ และให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 8 สิงหาคม 2562  
     
   
     
  มูลนิธินำเหยามาโจ้วเก็ง สนับสนุนข้าวสาร จำนวน 30 กระสอบ เพื่อจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงาน และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 8 สิงหาคม 2562  
     
     
     
     
     
   
     
  พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิรญา บัวศรี ที่ปรึกษาสภาสังคมสงเคราะห์ฯ แพทย์หญิง สุวณี รักธรรม รองประธานสภา ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภา ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน  
     
  วันที่ 6 สิงหาคม 2562  
     
     
     
     
     
  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สมทรง เลขะกุล อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและมอบเงินสนับสนุน จำนวน 20,000.-บาท โดยมี คุณธรรมรักษ์ สวัสดิ์นะที ผู้อำนวยการบริหาร สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 1 สิงหาคม 2562  
     
     
     
  วันที่ 1 สิงหาคม 2562 สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดกิจกรรมในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ปี 2562 มีหน่วยงาน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมออกร้านอาหาร จำนวน 13 ร้าน โครงการน้ำพระทัยพระราชทานจัดเลี้ยงกะเพราไก่ พะโล้น่องไก่ น่องไก่ทอด โดยมี พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และ พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน จำนวน 500 คน ณ ลานหน้าตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ  
     
  วันที่ 31 กรกฎาคม 2562  
     
     
     
     
     
  คณะผู้บริหาร และพนักงานโรงแรมริว่า โฮเท็ล กรุ๊ป เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 300 ชุด โดยมีคุณนพกุล เกตุพันธุ์  กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความ ทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ และให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 26 กรกฎาคม 2562  
     
     
     
     
     
   
     
  นายธรรมรักษ์ สวัสดิ์นะที ผู้อำนวยการบริหารสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และเจ้าหน้าที่สำนักสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 24 กรกฎาคม 2562  
     
     
     
  คุณสมถวิล บุณโยปัษฎัมภ์ และพันตำรวจเอก ดร.อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และมอบเงินสนับสนุนจำนวน 8,000.-บาท โดยมีคุณชินชัย ชี้เจริญ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 23 กรกฎาคม 2562  
     
     
     
   
     
  คุณสาโรจน์ ปทุมรัตนไพศาล ที่ปรึกษากู้ชีพบัวเพชร จังหวัดนนทบุรี มอบขนมอบกรอบ จำนวน 50 ลัง และเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 22 กรกฎาคม 2562  
     
   
     
     
     
     
     
  คุณอารยา อรุณานนท์ชัย กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบผู้แทน นำก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำตำลึง จำนวน 200 ที่ มาจัดเลี้ยงเพิ่มเติมจากอาหารประจำวัน และคุณจรี เพชรเชิดชู และคณะ สนับสนุนผลไม้ส้ม สาลี่ แอปเปิ้ล อย่างละ 10 กิโลกรัม และขนมปัง จำนวน 120 ห่อ แก่ผู้ตกงาน และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 19 กรกฎาคม 2562  
     
     
     
     
     
  คุณสุพรรณิการ์ อภิบาลรัตน์ เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และมอบเงินสนับสนุน จำนวน 20,000.-บาท พร้อมด้วยขนมเบเกอรี่ จำนวน 300 ชิ้น และคุณอโนมา วิจิตรวิกรม มอบเสื้อยืดสนับสนุน จำนวน 140 ตัว โดยมีพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ และให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 15 กรกฎาคม 2562  
     
     
     
  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 12 กรกฎาคม 2562  
     
   
     
     
     
  พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค  แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 11 กรกฎาคม 2562  
     
     
     
  คุณโฉมยง ประทีปอุษานนท์ ทวีทรัพย์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ  ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทานแก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 10 กรกฎาคม 2562  
     
   
     
     
     
     
     
  คณะนักศึกษาหลักสูตร WEL Well-Being for Executives and Leaders รุ่นที่ 1 เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และมอบเงินสนับสนุน จำนวน 65,000.-บาท โดยมีร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ และให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 9 กรกฎาคม 2562  
     
     
     
   
     
  ดร.ประภาภรณ์ ติวยานนท์ มงคลวนิช กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และครอบครัวมอบเงินสนับสนุนเงินจำนวน 3,000.-บาท และดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 5 กรกฎาคม 2562  
     
     
     
  พลโทหญิง สุขุมาล เวศวงศ์ษาทิพย์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 4 กรกฎาคม 2562  
     
     
     
  คุณพัชร์ เคียงศิริ ประธานคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 3 กรกฎาคม 2562  
     
   
     
     
     
     
     
     
     
  พลตรี มรกต ธัญญสิริ พลโท วิชัย เวศวงศ์ษาทิพย์ และคุณกฤต - คุณกิ่งแก้ว โกมลฤทธิ์ เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และมอบเงินสนับสนุน จำนวน 10,000.-บาท โดยมีพลโทหญิง สุขุมาล เวศวงศ์ษาทิพย์ กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ และให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 2 กรกฎาคม 2562  
     
     
     
   
     
  ท่านผู้หญิงอินทิรา พลธร จากกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้มาเยี่ยมชมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ โดยมี ผู้อำนวยการบริหาร สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 28 มิถุนายน 2562  
     
   
     
     
     
  ศาสตราจารย์ระพีพรรณ คำหอม กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และคุณชินชัย ชี้เจริญ  กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 24 มิถุนายน 2562  
     
     
     
  พลตรีหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล รองเลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ พร้อมด้วยคุณวัชรี วรรณศรี และคุณทิพย์ณาลิญ พูลสวัสดิ์ มอบเงินสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จำนวน 1,200.-บาท  
     
  วันที่ 21 มิถุนายน 2562  
     
     
     
  คุณวิจิตรา อร่ามวัฒนานนท์ บริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน) บริจาคตู้แช่แข็ง จำนวน 1 ตู้ พร้อมอาหารแช่แข็ง รวมมูลค่า 219,500.-บาท เพื่อมอบให้ใช้ประโยชน์ในโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน โดยมีพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ รับมอบ  
     
  วันที่ 17 มิถุนายน 2562  
     
     
     
  คุณสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ รองเลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 14 มิถุนายน 2562  
     
     
     
  ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 13 มิถุนายน 2562  
     
     
     
   
     
  คุณทริทศา คำปันวงศ์ และคณะ เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและมอบเงินสนับสนุน จำนวน 15,600.-บาท โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และ คุณพัชนี เธียรธวัช เหรัญญิก สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ  
     
  วันที่ 11 มิถุนายน 2562  
     
     
     
  พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 7 มิถุนายน 2562  
     
     
     
  แพทย์หญิงสุวณี รักธรรม รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 6 มิถุนายน 2562  
     
     
     
  นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ  
     
  วันที่ 4 มิถุนายน 2562  
     
     
     
  คุณปิยดา นราดุลย์ กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูแลการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนที่มารับบริการ