วิสัยทัศน์ :  สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เป็นองค์การผู้นำภาคเอกชนในการส่งเสริมและพัฒนางานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ด้อยโอกาสและผู้ตกทุกข์ได้ยาก    

    Email      ไทย | English

 
 
 
   
ข่าวกิจกรรมสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ    

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ สมัยปี พ.ศ. 2560 - 2563
 
 
ว่าที่ ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประธานคณะกรรมการฝ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ “หนึ่งใจ..ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านควนท่าแร่ จังหวัด สุราษฎร์ธานี จำนวน 1,000 ถุง เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561
 
 
บริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด โดยนางสาวเกศินี ดีด้วยชาติ ผู้บริหารฝ่ายบุคคล ได้มอบผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูป (มามี่โพโค) จำนวน 738 ลัง มูลค่า 329,171.03 บาท ให้สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อนำไปใช้ในงานสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ณ ชั้น 1 ตึกนวมหาราช เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับสำนักอนามัย สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนฯ จัดกิจกรรมหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครอบครัวบำบัดแนวแซทเทียร์ (Satir) สำหรับนักสังคมสงเคราะห์ ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 307 ตึกมหิดล
 
 
แพทย์หญิงสุวณี รักธรรม รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ พร้อมคณะ เข้าพบ นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ เพื่อแสดงความยินดีที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และปรึกษาหารือเพื่อทบทวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสภาสังคม
สงเคราะห์ฯ กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในการจัดแข่งม้าการกุศล เพื่อหารายได้สมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ ราชตฤณมัยสมาคมฯ
 
 
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น. พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้มอบหมายให้
นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน 1,500 ผืน ให้กับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ณ ชั้น 1 ตึกนวมหาราช
 
 
วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล ในคณะกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดประชุมโครงการให้ความรู้ด้านวิชาการแก่บุคลากรและองค์กรสมาชิกสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ภาค 2 และ ภาค 4 ณ เพชรริมธารรีสอร์ท ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 
 
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล ในคณะกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน ร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ เยี่ยมชมการดำเนินงานของสมาคมคนสายตาเลือนราง องค์กรสมาชิกกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน ณ อาคารมูลนิธิราชสุดา ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้สมทบ “กองทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” โดยมี พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ Blu - O Rhythm & Bowl ชั้น 5 สยามพารากอน
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมสนับสนุนมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ดำเนินโครงการ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” แจกถุงยังชีพ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรุงเทพมหานคร (ปปส.กทม.) ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ศอ.ปส.ย.กทม.) จัดโครงการ “ONE DAY CAMP สืบสานพระราชปณิธานต้านยาเสพติด” เพื่ออบรมเด็กและเยาวชน ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย จำนวน 100 คน ในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 และ ณ โรงเรียนบางกะปิ จำนวน 100 คน ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยมีนายแพทย์ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธี
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้จัดพิธีมอบทุนช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจนปี 2560 โดยคุณโพธิพงษ์ – คุณยุพา ล่ำซำ
เป็นผู้อุปถัมภ์บริจาคเงินจำนวน 268,888.- บาท และมูลนิธิ
เมืองไทยยิ้ม จำนวน 350,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 618,888.- บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาเด็กยากจน โดยมี
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมสนับสนุนมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ดำเนินโครงการหนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย แจกถุงยังชีพ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดอยุธยา
 
 
สรุปการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ฝ่ายโครงการพิเศษ สำนักบริหารงานกลาง ว่าที่ ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธาน ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน
 
 

คุณสุรเดช ฉายะเกษตริน ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์ฯ นำกระเช้า
ดอกไม้อวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ดร.มานิธ มานิธิคุณ
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ ดาวใจโอเปร่าเฮาส์ กรุงเทพฯ

 
 
พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และคณะ เป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดเวฬุวัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560
 
 
คณะกรรมการสงเคราะห์ครอบครัวและผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน โดยคุณขนิษฐา เทวินทรภักติ ประธาน พร้อมด้วยกรรมการฯ มอบอุปกรณ์กีฬาแก่ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายสุบรรณ พุทธศรี ผู้อำนวยการส่วนสวัสดิการผู้ต้องขัง เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 207 ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
แพทย์หญิงสุวณี รักธรรม รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และเจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ นำพวงมาลาไปถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
 
 
มูลนิธิพลเอก สิงหา - พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ จัดกิจกรรมโครงการผู้สูงอายุแข็งแรง ชุมชนเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุ การป้องกันปัญหาสุขภาพ และกระตุ้นให้ชุมชนเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน โดยเริ่มโครงการในวันพุธแรกของเดือน ตั้งแต่ เดือนมกราคม - สิงหาคม 2560 โดยการสนับสนุนจากกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมโครงการการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงผลที่จะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม โดยมี นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง นายกสมาคมผู้นำสตรี พัฒนาชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้ให้คำชี้แนะและอบรมแก่กลุ่มเยาวชน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี โดยการสนับสนุนจากกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
แพทย์หญิงสุวณี รักธรรม รองประธานสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายโครงการและจัดสรรเงินทุน ในคณะกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในการรับมอบเงินบริจาคจาก นางญาณรักษ์ มานิธิคุณ จำนวน 100,000.- บาท เพื่อสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 โดยมี นายสุรเดช ฉายะเกษตริน ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ และ นางปิยดา นราดุลย์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้เกียรติร่วมในพิธี
 
 
แพทย์หญิง สุวณี รักธรรม รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ พร้อมด้วยคณะ เยี่ยมผู้ต้องขัง (ผู้ป่วย) ณ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560
 
 
พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร แก่นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจำปี 2560 โดยเป็นทุนสภาสังคมสงเคราะห์ฯ อุปถัมภ์ แก่นักเรียนพยาบาล (หญิง) 1 ทุน เป็นเงิน 81,270.- บาท และทุนนางชนินทร ทาดะ อุปนายกสมาคมมิตรภาพไทย – ฮิโรชิมา ในนาม MS.MITANI TSUYAKO แก่นักเรียนพยาบาล (ชาย) 1 ทุน เป็นเงิน 81,920.- บาท เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารกองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ถนนราชวิถี กรุงเทพมหานคร
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับสำนักอนามัย สำนักเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนฯ จัดกิจกรรมหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ณ วัดปริวาสราชสงคราม เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560
 
กิจกรรมคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมและประสานงานองค์การสมาชิก สมาคมและชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ การดำเนินงานระหว่างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2560
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ  ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ  และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ดำเนินโครงการ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบปัญหาอุทกภัย  เมื่อวันที่  15 กันยายน 2560  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 นายธรรมรักษ์ สวัสดิ์นะที ผู้อำนวยการบริหาร รับมอบเวชภัณฑ์ยา จากคุณพวงเพชร อินทปัน ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบสังคม และเภสัชกร ภพ วีรเธียร ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัทสยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด ณ สำนักสวัสดิการสังคมและช่วยเหลือด้านกฎหมาย สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเยี่ยมผู้ต้องขัง (ผู้ป่วย) ณ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560
 
 
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 นายธรรมรักษ์ สวัสดิ์นะที ผู้อำนวยการบริหาร รับมอบ เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 400 ชุด มูลค่า 28,000.-บาท จากนายวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเยี่ยมผู้ต้องขัง
(ผู้ป่วย) ณ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท โตเกียวมารีน ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ  ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ  และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ดำเนินโครงการ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบปัญหาอุทกภัย  เมื่อวันที่  3 กันยายน 2560  ณ จังหวัดพิจิตร
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จัดรายการทางวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ โดยจัดทางรายการวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต FM 104 MHz หรือ AM 1332 KHz ทุกวันเสาร์ เวลา 18.30 น.
 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
ขอเชิญชวนซื้อบัตรอวยพร อเนกประสงค์ เพื่อใช้ใน โอกาสต่าง ๆ เช่น วันเกิด วันแห่งความรัก วันขึ้นปีใหม่ และในการร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสต่าง ๆ
รายได้สมทบ กองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน
เพื่อให้การช่วยเหลือ ผู้ทุกข์ยาก เดือดร้อน
ทั้งในส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค
ติดต่อซื้อได้ที่สำนัก ร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
โทร. 0-2354–7520 และ 0–2354–7533 – 37 ต่อ 604–607
ขนาด 6 x 8 ซม.
ราคาชุดละ 20.- บาท
(จำนวน 4 ภาพ)
ขนาด 12.5 x 17.5 ซม.
ราคาภาพละ 20.- บาท
(มี 2 แบบ)
 
คณะกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ โดยคุณวิไลวรรณ ลายถมยา เป็นประธาน ร่วมกับ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นสำหรับคนพิการ "การทำขนมอบและขนมไทย" ครั้งที่ 1 ซึ่งมีคนพิการเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 40 คน ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 10305 ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิดการฝึกอบรมฯ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมฯ
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จะจัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรคนพิการที่รับสลากฯ จากสภาสังคมสงเคราะห์ฯ รวมทั้งสิ้น 151 ทุน เป็นเงิน 568,500.- บาท ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ WWW. NCSWT. OR. TH
 
ผลการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ เรียงความ บทกลอน เรื่องสั้นเทิดพระคุณของแม่ เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
 
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก การประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ
 
ผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
 
ผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560
 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญร่วมประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเทิดพระคุณของแม่ ซึ่งประกอบด้วย เรียงความ บทกลอนและเรื่องสั้น โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท
1. การประกวดเรียงความ ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา เรื่อง "แสงสว่างกลางใจลูก"
2. การประกวดบทกลอน ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เรื่อง "แม่ยุคใหม่กับไทยยุค ๔.๐"
3. การประกวดเรื่องสั้นระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป
ส่งผลงานภายใน วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.ncswt.or.th หรือ โทร. 0-2241-2841, 0-2241-5125 หรือ E-mail : infogit@ncswt.or.th
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญหน่วยงาน องค์การ และบุคคล
ผู้สนใจ เสนอชื่อ และแบบประวัติของตนเองหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อรับโล่เกียรติคุณลูกที่มีความ
กตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หมดเขตส่งภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2560
สนใจติดต่อขอแบบกรอกประวัติและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ โทร. 0-2354-7533 - 37 ต่อ 118,
0-2354-7530 หรือดาวน์โหลดแบบกรอกประวัติได้ที่
WWW.NCSWT.OR.TH
- download ประกาศ
- download แบบกรอกประวัติ
- download แบบกรอกประวัติ (ย่อ)
- download ตัวอย่างประวัติ (ย่อ)
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญเสนอชื่อแม่เข้ารับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560 เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หมดเขตส่งภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 สนใจติดต่อรับหลักเกณฑ์และแบบกรอกประวัติ ได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ หรือ www.ncswt.or.th และ โทรศัพท์ 02 354 7533 - 37 ต่อ 913, 205, 107
- download หลักเกณฑ์
- download แบบกรอกประวัติ
 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เปิดรับสมัครบุคลากร เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดังนี้
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านการบัญชี จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 3 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560 - 25 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ข้อมูลเพิ่มเติม www.ncswt.or.th หรือโทร. 02-354-7533-37 ต่อ 203, 204
 
ผลการคัดเลือกบุคคลพิการตัวอย่าง ประจำปี 2559 งานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2559 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
รายนามอาสาสมัครที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นอาสาสมัครดีเด่น เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2559
 
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง
 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไท่ยฯ มีความประสงค์จะประกวดราคาการซ่อมแซมห้องครัวโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน โดยยื่นแสดงความจำนงที่จะประกวดราคา ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ณ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.ncswt.or.th หรือ โทร. 02-354-7533 ต่อ 206 , 02-354-7552 ในวันเวลาราชการ