Email      ไทย | English

 


   
ข่าวกิจกรรมสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ    

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ สมัยปี พ.ศ. 2560 - 2563
 
 
พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และคณะ เป็นผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางบุญส่ง สุนทรสุวรรณ จ.ภ. โยมมารดาพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ ฌาปนสถานวัดไผ่ล้อม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และร่วมทำบุญเป็นเงินจำนวน 10,000.- บาท
 
 
คณะกรรมการฝ่ายศาสนาและพัฒนาจิตใจ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้จัดโครงการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนากัมมัฏฐาน แก่กรรมการอำนวยการ ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์กลางการปฏิบัติธรรมพุทธสถานตุลาการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครปฐม
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบให้ นางสาวอรณิชชา ภาคพิเศษ ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค ภาค 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนห้วยใหญ่ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนห้วยใหญ่ จังหวัดชลบุรี
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 207 ตึกมหิดล สภาสังคม
สงเคราะห์ฯ
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ พร้อมด้วยคณะ รับมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนยากจน ประจำปี 2561 จำนวน 460,000.- บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) จากคณะผู้แทนสมาคมมิตรภาพไทย - ฮิโรชิมา นำโดยสาธุคุณอะคิซึมิ ซูซูกิ นายกสมาคมฯ และคณะ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบให้ นายสุรเดช ฉายะเกษตริน ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นผู้แทนมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ ดร.มานิธ มานิธิคุณ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ชิเนเต้ เบบี้เฟซ เน็ทเวิร์ค จำกัด. เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี บริษัท ชิเนเต้ เบบี้เฟซ เน็ทเวิร์ค จำกัด เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น. ณ ห้อง May Fair Grand Ballroom ขั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบให้แพทย์หญิง สุวณี รักธรรม เป็นผู้แทนในการรับมอบเงินรายได้จากการจัดแข่งม้าการกุศล จำนวน 360,000.- บาท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ราชตฤณมัยสมาคมฯ
 
 
คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้จัดอบรมการใช้งานระบบ Gmail ครั้งที่ 2 ให้แก่เจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้ก้าวทันสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช โดยมี นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ
 
 
นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง เลขาธิการและประธานคณะกรรมการฝ่ายผลิตดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุม 207 ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
 
 
ว่าที่ ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานคณะกรรมการฝ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เยี่ยมผู้ประสบภัยจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 และจังหวัดพังงา ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์2561
 
 
ว่าที่ ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานคณะกรรมการฝ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ “หนึ่งใจ..ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ณ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 30 มกราคม 2561
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้มอบให้นายแพทย์ ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภาสังคม
สงเคราะห์ฯ เป็นผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์ฯ พร้อมด้วยคณะ เยี่ยมทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 
 
นายวิบูลย์ ลีรัตนขจร กรรมการผู้จัดการบริษัทเซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ได้มอบให้ นางสาวฐานิตารัชต์ อธิรัชต์ธนชัย เป็นผู้แทนในการมอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ต “คิดถึงแม่” ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ จำนวน 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยมีนายแพทย์ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภา คนที่ 1 เป็นผู้รับมอบเงินดังกล่าว เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 4 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ
 
 
ว่าที่ ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานคณะกรรมการฝ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เยี่ยมผู้ประสบภัยจังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2561
 
 
ว่าที่ ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานคณะกรรมการฝ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เยี่ยมผู้ประสบภัยจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561
 
 
ว่าที่ ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานคณะกรรมการฝ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เยี่ยมผู้ประสบภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดชุมพร เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561
 
 
ว่าที่ ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประธานคณะกรรมการฝ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ “หนึ่งใจ..ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านควนท่าแร่ จังหวัด สุราษฎร์ธานี จำนวน 1,000 ถุง เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561
 
 
บริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด โดยนางสาวเกศินี ดีด้วยชาติ ผู้บริหารฝ่ายบุคคล ได้มอบผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูป (มามี่โพโค) จำนวน 738 ลัง มูลค่า 329,171.03 บาท ให้สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อนำไปใช้ในงานสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ณ ชั้น 1 ตึกนวมหาราช เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับสำนักอนามัย สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนฯ จัดกิจกรรมหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จัดรายการทางวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ โดยจัดทางรายการวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต FM 104 MHz หรือ AM 1332 KHz ทุกวันเสาร์ เวลา 18.30 น.
 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
ขอเชิญชวนซื้อบัตรอวยพร อเนกประสงค์ เพื่อใช้ใน โอกาสต่าง ๆ เช่น วันเกิด วันแห่งความรัก วันขึ้นปีใหม่ และในการร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสต่าง ๆ
รายได้สมทบ กองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน
เพื่อให้การช่วยเหลือ ผู้ทุกข์ยาก เดือดร้อน
ทั้งในส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค
ติดต่อซื้อได้ที่สำนัก ร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
โทร. 0-2354–7520 และ 0–2354–7533 – 37 ต่อ 604–607
ขนาด 6 x 8 ซม.
ราคาชุดละ 20.- บาท
(จำนวน 4 ภาพ)
ขนาด 12.5 x 17.5 ซม.
ราคาภาพละ 20.- บาท
(มี 2 แบบ)
 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะมอบเงินเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ กองพันทหารสารวัตรที่ 11 มณฑลทหารบกที่ 11 ประจำปี 2561 จำนวน 60,000.- บาท ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 207 ตึกมหิดล โดยมีพลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธี
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญเสนอชื่อแม่เข้ารับการคัดเลือกเป็
นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561 เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หมดเขตส่งภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 สนใจติดต่อรับหลักเกณฑ์และแบบกรอกประวัติ ได้ที่สภาสังคม
สงเคราะห์ฯ หรือ www.ncswt.or.th และ โทรศัพท์ 02 354 7533 - 37 ต่อ 913, 205, 107
- หลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นประจำปี 2561
- แบบกรอกประวัติ ประจำปี 2561
 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการประกวดสุนทรพจน์ในหัวข้อเรื่อง “เตรียมพร้อมทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง” เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561 สมัครเข้าประกวดสุนทรพจน์ ภายในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-354-7563,02-354-7533 - 37 ต่อ 410 โทรสาร 02-354-7563 เพจเฟสบุ๊ค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเว็บไซต์ www.ncswt.or.th
- หลักเกณฑ์การประกวดสุนทรพจน์
- ใบสมัครประกวดสุนทรพจน์
- กำหนดการ (ประกวดสุนทรพจน์)
 
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง
 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ฯ มีความประสงค์จะประกวดราคาการปรับปรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ห้อง 408 ชั้น 4 ตึกนวมหาราช ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด ที่งานพัสดุและครุภัณฑ์ สำนักการเงินฯ โทร. 0-2354-7533 - 37 ต่อ 910 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 - 28 มีนาคม 2561 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ncswt.or.th