Email      ไทย | English

 


   
ข่าวกิจกรรมสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ    

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ สมัยปี พ.ศ. 2560 - 2563
 
ในปีการศึกษา พ.ศ. 2562 สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จะมีพิธีมอบทุนการศึกษา โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล ให้แก่คนพิการและบุตรของคนพิการ ที่รับสลากกินแบ่งรัฐบาล จากสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ไปจำหน่าย รวมทั้งสิ้น 127 ทุน เป็นเงิน 1,450,000.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งห้าบาทถ้วน) ในวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ โดย พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธี สำหรับคนพิการที่ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และบุตรของคนพิการที่อยู่ในต่างจังหวัด ให้มารับทุนการศึกษาได้ตั้งแต่วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0 - 2354 - 7533 - 37 ต่อ 218 , 601
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
มอบให้ ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคม
สงเคราะห์ฯ และประธานกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนเป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางด้านการศึกษาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
คลองพระยานาคราช เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนคลองพระยานาคราช ตำบลคลองนิยมยาตรา
อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
 
 
พุทธสมาคมจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมโครงการ “คุณธรรมระดับศีล 5 ร่วมต้านยาเสพติด” ระหว่าง วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนสิงห์วงศ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยเงินสนับสนุนจากกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน
 
 
พุทธสมาคมจังหวัดเลย จัดกิจกรรมโครงการ “การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธ โดยใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงฯ” เพื่อให้ประชาชนได้รับฟังปาฐกถาธรรมเป็นประจำทุกวันศุกร์ตลอดปี 2562 ระหว่างเวลา 06.00น. - 06.30 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดเลย FM 95.25 mhz ด้วยเงินสนับสนุนจากกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน
 
 
นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ประธานคณะกรรมการฝ่ายผลิตและจำหน่ายดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นางพัชนี เธียรธวัช นางวิไลวรรณ ลายถมยา กรรมการอำนวยการ และเจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ถวายพานพุ่มดอกมะลิ แด่ พระราชธีรคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ณ พระอุโบสถวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
 
 
นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ประธานคณะกรรมการฝ่ายผลิตและจำหน่ายดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
 
 
การจัดโครงการฝึกอบรมการทำดอกไม้ประดิษฐ์ สำหรับสตรีในบ้านพักฉุกเฉินและบุคคลทั่วไป โดยการสนับสนุนของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากโครงการสลากการกุศล ระหว่างวันที่ 19-26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
 
 
ดร. โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ ราชบัณฑิต ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ “สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๕๕ ปี ใต้ร่มพระบารมี” พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้เดินทางไปติดตามและประเมินผลในการฝึกอบรมการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี สำหรับคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ/คนในครอบครัวคนพิการ ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคนพิการจังหวัดอ่างทอง ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
 
 
สมาคมมิตรภาพไทย - ฮิโรชิมา มอบทุนการศึกษานักเรียนหญิงยากจน ประจำปี 2563
 
กิจกรรมคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมและประสานงานองค์กรสมาชิก การดำเนินงานระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน 2562 ประธานคณะกรรมการฝ่าย : พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ
 
 
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 คุณอร่ามศรี เงินวิจิตร หัวหน้าสำนักร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ รับมอบเงินบริจาคในการจัดกิจกรรม “เชฟรอนทำดี เพื่อพ่อ” ภายใต้โครงการ Chevron Humankind จาก คุณพรสุรีย์ กอนันทา ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น G บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
 
 
ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานกรรมการร่วมใจ สงเคราะห์ชุมชน เยี่ยมชมการผลิตดอกมะลิร่วง ใบและช่อดอกมะลิ ช่อละ 10.- บาท ของกลุ่มแม่บ้านผู้มีรายได้น้อยจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562
 
 
คุณอรรถยุทธ ลียะวณิช กรรมการอำนวยการและผู้ตรวจสอบภายใน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในการทำสัญญาจัดจ้างจัดทำผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ ประจำปี 2562 กับกลุ่มแม่บ้านผู้มีรายได้น้อย กลุ่มผู้พิการ และสถานศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ รับมอบเงินบริจาคสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จากคุณวิพล อำนวยพลชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็นชาเนล (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมด้วย พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้เกียรติร่วมรับเงินบริจาค เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562
 
 
คุณจิตรำไพ พงศ์กัญจนานุกูร และคุณเกศรา บรรพต เป็นผู้แทนจาก บริษัท True Vision บริจาคข้าวสาร จำนวน 12 ถุง เพื่อสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562
 
 
นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง เลขาธิการและประธานคณะกรรมการฝ่ายผลิตและจำหน่าย ดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 เยี่ยมชมการผลิตดอกมะลิร่วง ใบและช่อดอกมะลิ ช่อละ 10.- บาท ของกลุ่มแม่บ้านผู้มีรายได้น้อยจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธีมอบเหรียญนวมหาราชและพระกริ่งหลวงแก่ผู้บริจาคเงินสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562
 
 
มูลนิธิสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธรและโรงพยาบาลตุลาการ เฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศาลยุติธรรม จัดโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ 65 รูป ทูลเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพทรงเจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร
 
กิจกรรมคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมและประสานงานองค์กรสมาชิก การดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 ประธานคณะกรรมการฝ่าย : พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ
 
 
คุณศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายศาสนาและพัฒนาจิตใจ ได้รับมอบหมายจาก พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “บำบัดจิต เบิกบานใจ ใกล้ธรรมะ” จัดโดยสมาคมส่งเสริมอาชีพและสวัสดิการคนตาบอด ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ณ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ
 
 
คณะเจ้าหน้าที่อาวุโสจากหน่วยงานราชการ กระทรวงการสังคมสงเคราะห์ ประเทศบังคลาเทศ และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพฯ รวม 8 คน ได้มาเยี่ยม สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 - 16.30 น. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เกี่ยวกับการจัดระบบสวัสดิการสังคม
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล
“NCSWT’S Family Rally 2019” เส้นทางกรุงเทพฯ -
เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อหารายได้สมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน นำไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน และมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางด้านการศึกษา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เมื่อวันเสาร์ที่ 16 - วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้จัดพิธีมอบทุนช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจนปี 2561 โดยคุณโพธิพงษ์ - คุณยุพา ล่ำซำ และมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม เป็นผู้อุปถัมภ์บริจาคเงิน จำนวน 640,000.- บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาเด็กยากจนในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีพลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
ภาพกิจกรรมของพุทธสมาคมนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จัดรายการทางวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ โดยจัดทางรายการวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต FM 104 MHz หรือ AM 1332 KHz ทุกวันเสาร์ เวลา 18.30 น.
 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
ประกาศ รายนามผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
ผลการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ เรียงความ บทกลอน เรื่องสั้นเทิดพระคุณของแม่ เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
 
ผลการคัดเลือกเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
 
ผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562
 
ขอเรียนแจ้งองค์กรสมาชิกสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เรื่องการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563 เพื่อโปรดทราบ
 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกาศรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล "ประชาบดี" ประจำปี 2562 โดยจักเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในเดือนธันวาคม 2562
 
สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเรียนเชิญบริจาคเงินผ่านเคาน์เตอร์แคชเชียร์ที่ Big C ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม2561 เป็นต้นไป จำนวนเงินบริจาคตั้งแต่ 20.- บาท ไม่เกิน 50,000.- บาท แจ้งขอใบเสร็จรับเงินเมื่อบริจาค 100.- บาทขึ้นไปได้ที่ โทร.02-3547533 - 37 ต่อ 608 หรือทางอีเมลล์ finance@ncswt.or.th ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
 
ขอเชิญชวนซื้อบัตรอวยพร อเนกประสงค์ เพื่อใช้ใน โอกาสต่าง ๆ เช่น วันเกิด วันแห่งความรัก วันขึ้นปีใหม่ และในการร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสต่าง ๆ
รายได้สมทบ กองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน
เพื่อให้การช่วยเหลือ ผู้ทุกข์ยาก เดือดร้อน
ทั้งในส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค
ติดต่อซื้อได้ที่สำนัก ร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
โทร. 0-2354–7520 และ 0–2354–7533 – 37 ต่อ 604–607
ขนาด 6 x 8 ซม.
ราคาชุดละ 20.- บาท
(จำนวน 4 ภาพ)
ขนาด 12.5 x 17.5 ซม.
ราคาภาพละ 20.- บาท
(มี 2 แบบ)
 
 
 
ผลการคัดเลือกเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562
 
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศจัดประกวดราคา งานออกแบบ ก่อสร้าง และตกแต่งสถานที่จัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562 วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร 5
-------------