Email      ไทย | English

 


   
ข่าวกิจกรรมสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ    

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ สมัยปี พ.ศ. 2560 - 2563
 
กิจกรรมคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมและประสานงานองค์กรสมาชิก การดำเนินงานระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน 2562 ประธานคณะกรรมการฝ่าย : พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ
 
 
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 คุณอร่ามศรี เงินวิจิตร หัวหน้าสำนักร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ รับมอบเงินบริจาคในการจัดกิจกรรม “เชฟรอนทำดี เพื่อพ่อ” ภายใต้โครงการ Chevron Humankind จาก คุณพรสุรีย์ กอนันทา ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น G บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
 
 
ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานกรรมการร่วมใจ สงเคราะห์ชุมชน เยี่ยมชมการผลิตดอกมะลิร่วง ใบและช่อดอกมะลิ ช่อละ 10.- บาท ของกลุ่มแม่บ้านผู้มีรายได้น้อยจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562
 
 
คุณอรรถยุทธ ลียะวณิช กรรมการอำนวยการและผู้ตรวจสอบภายใน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในการทำสัญญาจัดจ้างจัดทำผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ ประจำปี 2562 กับกลุ่มแม่บ้านผู้มีรายได้น้อย กลุ่มผู้พิการ และสถานศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ รับมอบเงินบริจาคสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จากคุณวิพล อำนวยพลชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็นชาเนล (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมด้วย พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้เกียรติร่วมรับเงินบริจาค เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562
 
 
คุณจิตรำไพ พงศ์กัญจนานุกูร และคุณเกศรา บรรพต เป็นผู้แทนจาก บริษัท True Vision บริจาคข้าวสาร จำนวน 12 ถุง เพื่อสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562
 
 
นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง เลขาธิการและประธานคณะกรรมการฝ่ายผลิตและจำหน่าย ดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 เยี่ยมชมการผลิตดอกมะลิร่วง ใบและช่อดอกมะลิ ช่อละ 10.- บาท ของกลุ่มแม่บ้านผู้มีรายได้น้อยจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธีมอบเหรียญนวมหาราชและพระกริ่งหลวงแก่ผู้บริจาคเงินสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562
 
 
มูลนิธิสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธรและโรงพยาบาลตุลาการ เฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศาลยุติธรรม จัดโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ 65 รูป ทูลเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพทรงเจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร
 
กิจกรรมคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมและประสานงานองค์กรสมาชิก การดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 ประธานคณะกรรมการฝ่าย : พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ
 
 
คุณศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายศาสนาและพัฒนาจิตใจ ได้รับมอบหมายจาก พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “บำบัดจิต เบิกบานใจ ใกล้ธรรมะ” จัดโดยสมาคมส่งเสริมอาชีพและสวัสดิการคนตาบอด ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ณ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ
 
 
คณะเจ้าหน้าที่อาวุโสจากหน่วยงานราชการ กระทรวงการสังคมสงเคราะห์ ประเทศบังคลาเทศ และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพฯ รวม 8 คน ได้มาเยี่ยม สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 - 16.30 น. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เกี่ยวกับการจัดระบบสวัสดิการสังคม
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล
“NCSWT’S Family Rally 2019” เส้นทางกรุงเทพฯ -
เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อหารายได้สมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน นำไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน และมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางด้านการศึกษา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เมื่อวันเสาร์ที่ 16 - วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้จัดพิธีมอบทุนช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจนปี 2561 โดยคุณโพธิพงษ์ - คุณยุพา ล่ำซำ และมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม เป็นผู้อุปถัมภ์บริจาคเงิน จำนวน 640,000.- บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาเด็กยากจนในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีพลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
ภาพกิจกรรมของพุทธสมาคมนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562
 
กิจกรรมคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมและประสานงานองค์กรสมาชิก การดำเนินงานระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
 
 
พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ รับมอบเงินทุนการศึกษา จำนวน 345,000.- บาท จากสมาคมมิตรภาพไทย - ฮิโรชิมา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประธานสภา ชั้น 4 ตึกนวมหาราช
 
 
คณะกรรมการสงเคราะห์ครอบครัวและผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน โดยมี คุณขนิษฐา เทวินทรภักติ เป็นประธาน ได้จัดกิจกรรม การศึกษาดูงานและเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการให้บริการ” เพื่อเพิ่มและพัฒนาศักยภาพการให้บริการของนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยาและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ จำนวน 15 คน ในวันจันทร์ที่ 17 และ วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561
 
 
พิธีรับมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน จำนวนเงิน 35,000.- บาท จากมูลนิธิศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ชั้น 2 ตึกสำนักสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน
 
 
กิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ร่วมกับ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 500 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
 
 
ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้อนุมัติให้นายชินชัย ชี้เจริญ กรรมการอำนวยการ / รองประธานคณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และประธานสภาสังคมสงเคราะห์ระหว่างประเทศ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (ICSW-SEAP) พร้อมด้วยคณะ เป็นผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เข้าร่วมการประชุมร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศสมาชิกอาเซียน ด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 13 (The 13th ASEAN GO-NGO Forum on Social Welfare and Development) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
 
 
คณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดการประชุมองค์กรสมาชิกของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ที่ทำงานด้านคนพิการ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 307 ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้สมทบ “กองทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” โดยมี พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ Blu - O Rhythm & Bowl ชั้น 5 สยามพารากอน
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติฯ และพุทธศาสนิกชนจากกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ โดยมี พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติฯ เป็นประธานพิธี และเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินสามัคคีแด่พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาครบไตรมาส ณ วัดเวฬุวัน ตําบลโรงช้าง อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 และได้ถวายปัจจัย จำนวน 1,001,800.-บาท
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติฯ และพุทธศาสนิกชนจากกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติฯ เป็นประธานพิธีและเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินสามัคคี แด่พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาครบไตรมาส ณ วัดคุณพุ่ม ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 และได้ถวายปัจจัยจำนวน 1,641,934.25 บาท
 
กิจกรรมคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมและประสานงานองค์กรสมาชิก การดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม 2561
 
 
ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ ราชบัณฑิต นายกราชบัณฑิตยสภา กรรมการอำนวยการและประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธาน ในการจัดประชุมระดมสมองทางวิชาการ เพื่อให้ได้มาตรการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านสถาบันครอบครัว เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 307 ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จัดรายการทางวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ โดยจัดทางรายการวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต FM 104 MHz หรือ AM 1332 KHz ทุกวันเสาร์ เวลา 18.30 น.
 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
ประกาศ รายนามผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร
 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกาศรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล "ประชาบดี" ประจำปี 2562 โดยจักเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในเดือนธันวาคม 2562
 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จัดให้มีการประกวดหนังสั้นเทิดพระคุณของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ส่งผลได้ตั้งแต่บัดนี้ หมดเขตส่งภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 สอบถามรายละเอียดได้ที่ นายกฤติเดช โทร. 085-0982710 หรือดูรายละเอียดได้ทาง www.ncswt.or.th
- Download Logo สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จัดให้มีการประกวดงานเขียน เทิดพระคุณของแม่ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเทิดพระคุณของแม่ ประจำปี 2562 ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ หมดเขตส่งภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 สอบถามรายละเอียดโทร. 0-2241-2841, 0-2241-5125, E-mail : infogit@ncswt.or.th หรือดาวโหลดรายละเอียดได้ที่ www.ncswt.or.th
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวที อย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หมดเขตส่งภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 สนใจติดต่อรับหลักเกณฑ์และแบบกรอกประวัติ ได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ หรือดาวน์โหลดรายละเอียดที่ WWW.NCSWT.OR.TH โทรศัพท์ 0 - 2354 - 7533 - 37 ต่อ 304 , 0 - 2354 - 6260
- ประกาศการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2562

- แบบกรอกประวัติ
- แบบกรอกประวัติ (ย่อ)
- ตัวอย่างการเขียนประวัติย่อ
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญเสนอชื่อแม่เข้ารับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หมดเขตส่งภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 สนใจติดต่อรับหลักเกณฑ์และแบบกรอกประวัติ ได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ หรือ www.ncswt.or.th และ โทรศัพท์ 02 354 7533 - 37 ต่อ 913, 205, 119
- หลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นประจำปี 2562
- แบบกรอกประวัติ ประจำปี 2562
 
สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเรียนเชิญบริจาคเงินผ่านเคาน์เตอร์แคชเชียร์ที่ Big C ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม2561 เป็นต้นไป จำนวนเงินบริจาคตั้งแต่ 20.- บาท ไม่เกิน 50,000.- บาท แจ้งขอใบเสร็จรับเงินเมื่อบริจาค 100.- บาทขึ้นไปได้ที่ โทร.02-3547533 - 37 ต่อ 608 หรือทางอีเมลล์ finance@ncswt.or.th ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
 
ขอเชิญชวนซื้อบัตรอวยพร อเนกประสงค์ เพื่อใช้ใน โอกาสต่าง ๆ เช่น วันเกิด วันแห่งความรัก วันขึ้นปีใหม่ และในการร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสต่าง ๆ
รายได้สมทบ กองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน
เพื่อให้การช่วยเหลือ ผู้ทุกข์ยาก เดือดร้อน
ทั้งในส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค
ติดต่อซื้อได้ที่สำนัก ร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
โทร. 0-2354–7520 และ 0–2354–7533 – 37 ต่อ 604–607
ขนาด 6 x 8 ซม.
ราคาชุดละ 20.- บาท
(จำนวน 4 ภาพ)
ขนาด 12.5 x 17.5 ซม.
ราคาภาพละ 20.- บาท
(มี 2 แบบ)
 
 
 
ผลการคัดเลือกเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562
 
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง
 
สภาสังคมสงเคราห์แห่งประเทศไทยฯ มีความประสงค์จะประกวดราคาการจัดพิมพ์หนังสือรายงานการดำเนินงาน สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยยื่นแสดงความจำนงประกวดราคา ภายในวันที่ 22 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น. ณ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดูรายละเอียดได้ที่ www.ncswt.or.th หรือโทร. 0-2354-7551, 0-2354-7533 - 37 ต่อ 403 ในวันเวลาราชการ