วิสัยทัศน์ :  สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เป็นองค์การผู้นำภาคเอกชนในการส่งเสริมและพัฒนางานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ด้อยโอกาสและผู้ตกทุกข์ได้ยาก    

    Email      ไทย | English

 


   
ข่าวกิจกรรมสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ    

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ สมัยปี พ.ศ. 2560 - 2563
 
 
คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้จัดอบรมการใช้งานระบบ Gmail ครั้งที่ 2 ให้แก่เจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้ก้าวทันสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช โดยมี นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ
 
 
นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง เลขาธิการและประธานคณะกรรมการฝ่ายผลิตดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุม 207 ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
 
 
ว่าที่ ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานคณะกรรมการฝ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เยี่ยมผู้ประสบภัยจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 และจังหวัดพังงา ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์2561
 
 
ว่าที่ ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานคณะกรรมการฝ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ “หนึ่งใจ..ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ณ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 30 มกราคม 2561
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้มอบให้นายแพทย์ ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภาสังคม
สงเคราะห์ฯ เป็นผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์ฯ พร้อมด้วยคณะ เยี่ยมทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 
 
นายวิบูลย์ ลีรัตนขจร กรรมการผู้จัดการบริษัทเซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ได้มอบให้ นางสาวฐานิตารัชต์ อธิรัชต์ธนชัย เป็นผู้แทนในการมอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ต “คิดถึงแม่” ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ จำนวน 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยมีนายแพทย์ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภา คนที่ 1 เป็นผู้รับมอบเงินดังกล่าว เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 4 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ
 
 
ว่าที่ ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานคณะกรรมการฝ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เยี่ยมผู้ประสบภัยจังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2561
 
 
ว่าที่ ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานคณะกรรมการฝ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เยี่ยมผู้ประสบภัยจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561
 
 
ว่าที่ ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานคณะกรรมการฝ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เยี่ยมผู้ประสบภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดชุมพร เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561
 
 
ว่าที่ ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประธานคณะกรรมการฝ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ “หนึ่งใจ..ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านควนท่าแร่ จังหวัด สุราษฎร์ธานี จำนวน 1,000 ถุง เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561
 
 
บริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด โดยนางสาวเกศินี ดีด้วยชาติ ผู้บริหารฝ่ายบุคคล ได้มอบผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูป (มามี่โพโค) จำนวน 738 ลัง มูลค่า 329,171.03 บาท ให้สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อนำไปใช้ในงานสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ณ ชั้น 1 ตึกนวมหาราช เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับสำนักอนามัย สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนฯ จัดกิจกรรมหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จัดรายการทางวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ โดยจัดทางรายการวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต FM 104 MHz หรือ AM 1332 KHz ทุกวันเสาร์ เวลา 18.30 น.
 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
ขอเชิญชวนซื้อบัตรอวยพร อเนกประสงค์ เพื่อใช้ใน โอกาสต่าง ๆ เช่น วันเกิด วันแห่งความรัก วันขึ้นปีใหม่ และในการร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสต่าง ๆ
รายได้สมทบ กองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน
เพื่อให้การช่วยเหลือ ผู้ทุกข์ยาก เดือดร้อน
ทั้งในส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค
ติดต่อซื้อได้ที่สำนัก ร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
โทร. 0-2354–7520 และ 0–2354–7533 – 37 ต่อ 604–607
ขนาด 6 x 8 ซม.
ราคาชุดละ 20.- บาท
(จำนวน 4 ภาพ)
ขนาด 12.5 x 17.5 ซม.
ราคาภาพละ 20.- บาท
(มี 2 แบบ)
 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการประกวดสุนทรพจน์ในหัวข้อเรื่อง “เตรียมพร้อมทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง” เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561 สมัครเข้าประกวดสุนทรพจน์ ภายในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-354-7563,02-354-7533 - 37 ต่อ 410 โทรสาร 02-354-7563 เพจเฟสบุ๊ค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเว็บไซต์ www.ncswt.or.th
- หลักเกณฑ์การประกวดสุนทรพจน์
- ใบสมัครประกวดสุนทรพจน์
- กำหนดการ (ประกวดสุนทรพจน์)
 
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง
 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ มีความประสงค์จะประกวดราคากล้องวงจรปิด จำนวน 3 ตัว ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดที่งานพัสดุและครุภัณฑ์ สำนักการเงิน บัญชีพัสดุและครุภัณฑ์ โทรศัพท์ 0-2354-7533-37 ต่อ 910 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 - 1 มีนาคม 2561 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.ncswt.or.th
 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ มีความประสงค์จะประกวดราคาเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Mitsubishi จำนวน 2 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดที่งานพัสดุและครุภัณฑ์ สำนักการเงิน บัญชีพัสดุ และครุภัณฑ์ โทรศัพท์ 0-2354-7533-37 ต่อ 910 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 - 1 มีนาคม 2561 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.ncswt.or.th