ข่าวกิจกรรมกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน
 
 
คุณรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา เลขาธิการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในการหมุนวงล้อออกรางวัลสลากกาชาด - บัตรนำโชค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ งานกาชาด ประจำปี 2563 ณ อาคารแพทยพัฒน์ ในบริเวณสภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563
 
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน ประจำปี 2563 (เผยแพร่ 23 พ.ย. 2563)
 
 
พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบให้ ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นผู้แทนรับมอบเครื่องกรองน้ำรุ่น UF ปันน้ำใสจากใจเซฟ จากบริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 50 เครื่อง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ ชั้น 1 ตึกนวมหาราช สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
คุณอุศมา เทศแก่น ประธานคณะกรรมการฝ่ายการแสดงบนเวที งานวันคนพิการ ครั้งที่ 52 ประจำปี 2563 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายการแสดงบนเวที งานวันคนพิการ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 207 ชั้น 2 ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ รับมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา (กลุ่มบริษัทโตเกียว มารีน) ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ ห้องรับรอง ชั้น 4 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน ประจำปี 2563 (เผยแพร่ 12 ต.ค. 2563)
 
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน ประจำปี 2563
 
“เมตตาเป็นทุน เกื้อหนุนชุมชน”
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด
ในโครงการบัตรอวยพรวันเกิด สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อนำเงินไปให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน คนพิการ ผู้สูงอายุ
รวมทั้งมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ยากจนและขาดแคลนทั่วประเทศ
 
 
เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้แพทย์หญิงสุวณี รักธรรม รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานคณะกรรมการฝ่ายโครงการและจัดสรรเงินทุน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ศีลห้า : หลักธรรมที่ควรปฏิบัติ เพื่อนำความสุขมาสู่ครอบครัวและสังคม” ณ ห้องประชุมทุนการกุศลสมเด็จย่าอุปถัมภ์ สถาบันราชานุกูล เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
 
 
บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดทำโครงการ Garena Free Fire : Mother’s Day Campaign เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ โดยบริจาคเงินให้ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 200,000.- บาท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563
 
 
นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ประธานคณะกรรมการฝ่ายผลิตดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ พร้อมด้วย นางอโนมา วิจิตรวิกรม กรรมการฝ่ายผลิตดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ถวายพานพุ่มดอกมะลิ แด่ พระราชธีรคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ณ พระอุโบสถวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เมื่อวันที่ 23 มิถุนายนคม 2563
 
 
นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ประธานคณะกรรมการฝ่ายผลิตและจำหน่ายดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม 207 ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ รับมอบเงินบริจาคจาก ดร.มานิธ มานิธิคุณ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ชิเนเต้ เบบี้เฟซ เน็ทเวิร์ค จำกัด และครอบครัว จำนวน 100,000.- บาท เพื่อสมทบกองทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจนฯ และบริจาคเงินจำนวน 15,000.- บาท เพื่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ประธานคณะกรรมการฝ่ายผลิตและจำหน่ายดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 207 ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
แพทย์หญิง สุวณี รักธรรม รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานคณะกรรมการฝ่ายโครงการและจัดสรรเงินทุน ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 207 ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบให้ นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ เลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ อวยพรปีใหม่ ดร.พนัส สิริมะเสถียร ผู้มีอุปการคุณสนับสนุนการดำเนินงานของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสลากกาชาด - บัตรนำโชค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ งานกาชาด ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 207 ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานร้านสภาสังคมสงเคราะห์ฯ งานกาชาด ประจำปี 2562 และประธานกรรมการฝ่ายบัตรนำโชค เป็นประธานในการหมุนรางวัลสลากกาชาด - บัตรนำโชค ร้านสภาสังคมสงเคราะห์ฯ งานกาชาด ประจำปี 2562 ณ เวทีกลางการจัดงานกาชาด ในบริเวณสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562
 
 
พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ รับมอบเงินบริจาคจาก ดร.มานิธ มานิธิคุณ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ชิเนเต้ เบบี้เฟซ เน็ทเวิร์ค จำกัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 คุณอโนมา วิจิตรวิกรม ได้นำ คุณณัฐสิษฐ์ วิจิตรวิกรม กรรมการผู้จัดการบริษัท ครัวจำแลง จำกัด และ คุณสายใจ อภิรัตน์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บูมเมอแรง ออนไลน์ จำกัด เข้าพบ พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นผู้รับมอบหนังสือและภาพยนตร์ และชุดเหรียญที่ระลึกพร้อมกล่องไม้ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้มีอุปการคุณสนับสนุนการดำเนินงานของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้สมทบ “กองทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ Blu - O Rhythm & Bowl ชั้น 5 สยามพารากอน โดยสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มีรายได้จากการจัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลในครั้งนี้ รวมเป็นเงิน 743,500.- บาท
 
 
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “เชฟรอนรวมพลังทำดีคูณสาม” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ซึ่งบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จัดขึ้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี แห่งการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
มอบให้ ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคม
สงเคราะห์ฯ และประธานกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนเป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางด้านการศึกษาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
คลองพระยานาคราช เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนคลองพระยานาคราช ตำบลคลองนิยมยาตรา
อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
 
 
พุทธสมาคมจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมโครงการ “คุณธรรมระดับศีล 5 ร่วมต้านยาเสพติด” ระหว่าง วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนสิงห์วงศ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยเงินสนับสนุนจากกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน
 
 
พุทธสมาคมจังหวัดเลย จัดกิจกรรมโครงการ “การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธ โดยใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงฯ” เพื่อให้ประชาชนได้รับฟังปาฐกถาธรรมเป็นประจำทุกวันศุกร์ตลอดปี 2562 ระหว่างเวลา 06.00น. - 06.30 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดเลย FM 95.25 mhz ด้วยเงินสนับสนุนจากกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน
 
 
นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ประธานคณะกรรมการฝ่ายผลิตและจำหน่ายดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นางพัชนี เธียรธวัช นางวิไลวรรณ ลายถมยา กรรมการอำนวยการ และเจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ถวายพานพุ่มดอกมะลิ แด่ พระราชธีรคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ณ พระอุโบสถวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
 
 
นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ประธานคณะกรรมการฝ่ายผลิตและจำหน่ายดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
 
 
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 คุณอร่ามศรี เงินวิจิตร หัวหน้าสำนักร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ รับมอบเงินบริจาคในการจัดกิจกรรม “เชฟรอนทำดี เพื่อพ่อ” ภายใต้โครงการ Chevron Humankind จาก คุณพรสุรีย์ กอนันทา ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น G บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
 
 
ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานกรรมการร่วมใจ สงเคราะห์ชุมชน เยี่ยมชมการผลิตดอกมะลิร่วง ใบและช่อดอกมะลิ ช่อละ 10.- บาท ของกลุ่มแม่บ้านผู้มีรายได้น้อยจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562
 
 
คุณอรรถยุทธ ลียะวณิช กรรมการอำนวยการและผู้ตรวจสอบภายใน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในการทำสัญญาจัดจ้างจัดทำผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ ประจำปี 2562 กับกลุ่มแม่บ้านผู้มีรายได้น้อย กลุ่มผู้พิการ และสถานศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ รับมอบเงินบริจาคสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จากคุณวิพล อำนวยพลชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็นชาเนล (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมด้วย พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้เกียรติร่วมรับเงินบริจาค เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562
 
 
นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง เลขาธิการและประธานคณะกรรมการฝ่ายผลิตและจำหน่าย ดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 เยี่ยมชมการผลิตดอกมะลิร่วง ใบและช่อดอกมะลิ ช่อละ 10.- บาท ของกลุ่มแม่บ้านผู้มีรายได้น้อยจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธีมอบเหรียญนวมหาราชและพระกริ่งหลวงแก่ผู้บริจาคเงินสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล
“NCSWT’S Family Rally 2019” เส้นทางกรุงเทพฯ -
เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อหารายได้สมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน นำไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน และมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางด้านการศึกษา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เมื่อวันเสาร์ที่ 16 - วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้สมทบ “กองทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” โดยมี พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ Blu - O Rhythm & Bowl ชั้น 5 สยามพารากอน
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท โตเกียวมารีน ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000.- บาท จากเงินกองทุนคุณแม่มุ้ยเตียง แซ่แต้ เพื่อสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน จาก คุณวรวิทย์ วีรบวรวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณพัชรา วีรบวรวงศ์และครอบครัว ให้เกียรติร่วมในพิธีมอบเมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561
 
 
ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคม
สงเคราะห์ฯ และประธานกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนฯ
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต
ของคนพิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์
ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
 
 
ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 207 ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง เลขาธิการและประธานคณะกรรมการฝ่ายผลิตและจำหน่ายดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบให้ นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสลากกาชาด - บัตรนำโชค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ งานกาชาด ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 207 ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง เลขาธิการและประธานคณะกรรมการฝ่ายผลิตดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 207 ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
มอบให้ นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นผู้แทนให้การต้อนรับและรับมอบเงินรายได้จากการ
จัดการแข่งขันฟุตบอลการกุศลแด่วีระบุรุษทหารชายแดนภาคใต้
ครั้งที่ 3 Charity Cup 2018 เพื่อนำไปให้การช่วยเหลือวีระบุรุษทหารชายแดนภาคใต้ จำนวน 23,860.- บาท จาก
Mr.Tomoyuki Fujimoto MD บริษัท บราเดอร์
คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด และนายฐิติวัชร์ ปาตัก ผู้ประสานงานโครงการแข่งขันฟุตบอลการกุศลแด่วีระบุรุษทหารชายแดนภาคใต้ ที่มาเมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบให้ นายแพทย์ ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000.- บาท เพื่อสมทบกองทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจนฯ จาก ดร.มานิธ มานิธิคุณ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ชิเนเต้ เบบี้เฟซ เน็ทเวิร์ค จำกัด และครอบครัว เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ โดยมี นายสุรเดช ฉายะเกษตริน ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ และนายพัชร์ เคียงศิริ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานคณะกรรมการฝ่ายบัตรนำโชค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ งานกาชาด ประจำปี 2561 รับมอบรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด - บัตรนำโชค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2561 จากนายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ รองเลขาธิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จำนวน 450,000.- บาท เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 207 ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน เป็นประธานในพิธีมอบเงินอุดหนุนกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน ประจำปี 2561 แก่องค์กรสมาชิกกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน จำนวน 113 องค์กร 113 โครงการ รวมเป็นเงิน 3,119,000.-บาท เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
 
 
ศาสตราจารย์ระพีพรรณ คำหอม ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Mrs.Karina Henry เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเรื่องคนไร้บ้านของ United way of The Midlands in Columbia, South Carolina USA. ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการของ United way Thailand เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากสมาคมราชกรีฑาสโมสรให้จัดแข่งม้าการกุศล เป็นกรณีพิเศษ เพื่อหารายได้สมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน โดยมี พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน เป็นประธานในการจัดแข่งขันเมื่อวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร
 
 
นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง เลขาธิการและประธานคณะกรรมการฝ่ายผลิตและจำหน่าย ดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 เยี่ยมชมการผลิตดอกมะลิร่วง ใบและช่อดอกมะลิช่อละ 10.- บาท ของกลุ่มแม่บ้านผู้มีรายได้น้อยจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบให้ นางสาวอรณิชชา ภาคพิเศษ ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค ภาค 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนห้วยใหญ่ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนห้วยใหญ่ จังหวัดชลบุรี
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 207 ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบให้ นายสุรเดช ฉายะเกษตริน ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นผู้แทนมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ ดร.มานิธ มานิธิคุณ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ชิเนเต้ เบบี้เฟซ เน็ทเวิร์ค จำกัด. เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี บริษัท ชิเนเต้ เบบี้เฟซ เน็ทเวิร์ค จำกัด เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น. ณ ห้อง May Fair Grand Ballroom ขั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบให้แพทย์หญิง สุวณี รักธรรม เป็นผู้แทนในการรับมอบเงินรายได้จากการจัดแข่งม้าการกุศล จำนวน 360,000.- บาท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ราชตฤณมัยสมาคมฯ
 
 
นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง เลขาธิการและประธานคณะกรรมการฝ่ายผลิตดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุม 207 ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้มอบให้นายแพทย์ ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภาสังคม
สงเคราะห์ฯ เป็นผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์ฯ พร้อมด้วยคณะ เยี่ยมทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในการจัดแข่งม้าการกุศล เพื่อหารายได้สมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ ราชตฤณมัยสมาคมฯ
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้สมทบ “กองทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” โดยมี พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ Blu - O Rhythm & Bowl ชั้น 5 สยามพารากอน
 
 

คุณสุรเดช ฉายะเกษตริน ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
นำกระเช้าดอกไม้อวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด
ดร.มานิธ มานิธิคุณ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 
ณ ดาวใจโอเปร่าเฮาส์ กรุงเทพฯ

 
 
มูลนิธิพลเอก สิงหา - พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ จัดกิจกรรมโครงการผู้สูงอายุแข็งแรง ชุมชนเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุ การป้องกันปัญหาสุขภาพ และกระตุ้นให้ชุมชนเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน โดยเริ่มโครงการในวันพุธแรกของเดือน ตั้งแต่ เดือนมกราคม - สิงหาคม 2560 โดยการสนับสนุนจากกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมโครงการการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงผลที่จะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม โดยมี นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง นายกสมาคมผู้นำสตรี พัฒนาชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้ให้คำชี้แนะและอบรมแก่กลุ่มเยาวชน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี โดยการสนับสนุนจากกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
แพทย์หญิงสุวณี รักธรรม รองประธานสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายโครงการและจัดสรรเงินทุน ในคณะกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560
 
 
พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในการรับมอบเงินบริจาคจาก นางญาณรักษ์ มานิธิคุณ จำนวน 100,000.- บาท เพื่อสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 โดยมี นายสุรเดช ฉายะเกษตริน ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ และ นางปิยดา นราดุลย์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้เกียรติร่วมในพิธี
 
 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท โตเกียวมารีน ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
 
นางสมถวิล บุณโยปัษฎัมภ์ รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์ฯ รับมอบเงินรายได้จากการจัดงานแสดงสินค้า “รวมน้ำใจ ห่วงใยสังคม” ครั้งที่ 10 ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ จำนวน 200,000.- บาท เพื่อสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จาก นางสาวบุษกร
ตรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการงานสื่อสารองค์กรและกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560
 
 
นางบุษรา  เทพชาตรี  ประธานโครงการไทย - อิลลินอยส์ และคณะเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่  พลเอก สิงหา  เสาวภาพ  ได้รับเลือกตั้งเป็น ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ สมัย พ.ศ. 2560 - 2663 โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์  เสาวภาพ  ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และนางยุวดี  นิ่มสมบุญ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ  ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม  2560
 
 
นายธรรมรักษ์ สวัสดิ์นะที ผู้อำนวยการบริหาร รับมอบเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันฟุตบอลการกุศลแด่วีระบุรุษทหารชายแดนภาคใต้ จัดโดย บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มบริษัทคู่ค้า เป็นเงินจำนวน 44,000.- บาท จาก นายฐิติวัชร์ ปาตัก ผู้ประสานงานโครงการแข่งขันฟุตบอลการกุศลแด่วีระบุรุษทหารชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560
 
 
นางเพ็ญพักตร์  ศรีทอง  เลขาธิการ  และประธานคณะกรรมการฝ่ายผลิตและจำหน่าย  ดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี 2560   ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ  ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช  สภาสังคมสงเคราะห์ฯ  เมื่อวันที่  22  พฤษภาคม  2560
 
 
นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง รักษาการรองเลขาธิการและประธานคณะกรรมการฝ่ายผลิตและจำหน่ายดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 พร้อมด้วยคณะ ถวายพานพุ่มดอกมะลิ แด่ พระโสภณวิริยาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ณ พระอุโบสถวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560
 
 
สมาคมส่งเสริมอาชีพและสวัสดิการคนตาบอด โดยการสนับสนุนจากกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคม
สงเคราะห์ฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการ บำบัดจิต เบิกบานใจ ใกล้ธรรมะ โดยมี ท่านจันทร์ ฉายา จันทเสฏโฐ จากสำนักสันติอโศก เป็นผู้บรรยายธรรม เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2560 ณ สโมสรทหารปืนใหญ่ กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
 
 
ศูนย์ศึกษาและวัฒนธรรมหน่วยที่ 101 วัดไพรสณฑ์ศักดาราม ตำบลหล่มศักดิ์ อำเภอหล่มศักดิ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการสนับสนุนจากกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคม
สงเคราะห์ฯ ได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดไพรสณฑ์ศักดาราม ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2560
 
 
พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลบัตรนำโชค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ งานกาชาด ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 207 ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
 
สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาคนตาบอด จ.นนทบุรี ได้จัดโครงการฝึกจิตด้วยการปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ฝึกอบรมโรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2560 และทุกวันเสาร์แรกของเดือน เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้มีการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา การฝึกสมาธิ และนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ตามวิถีพุทธ